تحقیق رایگان درباره مجازات اسلامی

پرداخت خسارات جدا از دیه به تموم مشکلات موجود در این مورد پایان دهد.
2- قانونگذار جدید در ماده 533 به مثل ماده365 قانون مصوّب70 در بحث جامعه عرضی اسباب نظریه تساوی رو برگزیدهه و درماده527 تساوی مسئولیت اسباب مشترک رو مقید به تساوی در اثر اسباب در اتفاق ضرر دانسته که میشه این مطلب رو فهمید که در مواردی که عوامل زیاد اثر و یا تقصیر متفاوت با همدیگه دارن این نظریه قابل اجرا نمی باشه واسه همین مثل اینکه باید تبصره یی به ماده533 قانون مجازات جدید اضافه شه با این درون مایه که در مواردی که تقصیر اسباب و یا اثر اونا فرق داشته باشه هریک از اونا طبق میزان اثر و یا طبق درجه تقصیر ضامن باشن.
3- در ماده528 قانون مجازات مصوّب 92 در بحث تصادف دو وسیله نقلیه دو طرف به طور مطلق و در هرصورتی مسئول پرداخت نصف ضرر طرف مقابل شناخته شده ان که این منطبق با عدالت و انصاف نیس چون ممکنه در تصادفی که اتفاق می افتد یکی از دو طرف تنها 15 درصد و یا کمتر مقصر باشه که در این صورت مجبور نمودن جبران نصف ضرر ناعادلانه د به دور از انصافه بنابراین ماده528 قانون جدید باید به شکلی اصلاح شه که مسئولیت به میزان تقصیر هریک از عوامل تاثیرگذار در حادثه تقسیم شه.
4- ماده535 قانون مجازات جدید لفظ “غیرمجاز” رو بکار برده که در ماده 536 همین قانون بیان شده بنابراین اشاره اون در این ماده لازم نیس و به بیان دیگه این لفظ همون لفظ متعدیه که قانونگذار درماده364 قانون سابق اون رو بیان می کرد.
5- قانون جدید به مشکل موجود در ماده 535 افزودهه؛ در زیر این ماده می گه”مگه اونکه همه هدف ارتکاب جنایت رو داشته باشن “. درماده بالا صحبت از تشخیص رابطه علیّته که مربوط به بخش مادی ست درحالی که بحث از اینکه همه هدف ارتکاب جرم رو داشته باشن یا نه مربوط به بحث بخش معنویه پس اصلاً نباید اینجا مطرح می شد.
6- مشکل دیگری که قانون جدید ایجاد کرده اینه که در قسمت گذشته ماده 535 بیان می داره :”…..در این صورت شرکت در جرم حساب می شه “.ماده 533 قانون مجازات فقط به اسباب طولی اختصاص داره ولی قانونگذار در قسمت گذشته با آوردن عبارت “شرکت در جرم” اسباب عرضی رو هم مطرح کرده که درست نمی باشه چون در ماده 533 قانونگذار به روشنیً درباره اسباب عرضی صحبت کرده و تکلیف رو تعیین نمودهه.آوردن عبارت نامبرده در این ماده اضافه.
7- در قانون مجازات اسلامی جدید مبنای واحد و محکمی واسه تعیین باعث مسئول وجود نداره چون قانونگذار با طرح نظریه باعث مؤخر در حدوث در زیر ماده 536 از اصل باعث مقدم در اثر عدول می کند و همین امر می میتونه باعث ارسال آراء مخالف در دعاوی زیاد شه و متأسفانه در قانون جدید این ایراد افزون شده.
فهرست منابع

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

منابع فارسی
الف) کتابا
1. انوری، حسن(1381)، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن ، جلدپنجم، چاپ اول
2. ——– (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن ، جلد هفتم، چاپ اول
3. ایمانی، عباس (1382)، فرهنگ اصطلاحات کیفری، ناشر آریان، چاپ اول
4. امامی، سید حسن(1372)، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه ، جلداول، چاپ دوازدهم
5. اردبیلی، محمد علی (1385)، حقوق جزای عمومی، نشر میزان ، جلداول، چاپ پانزدهم
6. ایزانلو، محسن (1382)، شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها، شرکت سهامی پخش، چاپ اول
7. احمدی شاملو، محمد حسن (1380)، فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، نشر دادیار، چاپ اول
8. امیری قائم مقامی، عبد المجید (1378)، حقوق تعهدات، نشر میزان، جلد اول، چاپ اول
9. بادینی، حسن(1384)، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی پخش، چاپ اول
10. باریکلو، علی رضا (1385)، مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول
11. بابایی، ایرج (1390)، حقوق بیمه، انتشارات طرف، چاپ یازدهم
12. بازگیر، یدالله (1381)، قوانین فقهی و حقوقی در آرای دیوان عالی کشور، نشر علم نگار، چاپ اول
13. بابایی، داریوش، بی تا، جزوه مسئولیت مدنی، بانک مقالات نشر عدالت
14. پروین، فرهاد (1382)، خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ دوم
15. پاد، ابراهیم(1381)، حقوق کیفری اختصاصی، انتشارت رهام،تهران ، جلداول، چاپ اول
16. پاتریس، ژوردن (1391)، اصول مسئولیت مدنی همراه با آرای دیوان عالی کشور فرانسه، ترجمه مجید ادیب، نشر میزان، تهران، چاپ سوم
17. پاتریس، ژوردن، ادیب ، مجید (1391)، بررسی روش قضایی در مورد مسئولیت مدنی، نشر میزان، چاپ دوم
18. تقی زاده، ابراهیم، هاشمی، سید احمد علی، بی تا، جزوه مسئولیت مدنی(ضمان قهری)
19. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1374)، ترمینولوژی حقوق، کتابخونه گنج علم، چاپ هفتم
20. ——————– (1389)، وسیط در ترمینولوژی حقوق، کتابخونه گنج علم، چاپ سوم
21. ——————– (1378)، مفصل در ترمینولوژی حقوق، کتابخونه گنج علم ، جلداول، چاپ اول
22. ——————– (1378)، مفصل در ترمینولوژی حقوق، کتابخونه گنج علم ، جلددوم، چاپ اول
23. ——————– (1378)، مفصل در ترمینولوژی حقوق، کتابخونه گنج علم ، جلدچهارم، چاپ اول

24. ——————– (1382)، فرهنگ عناصر شناسی، حقوق مدنی، حقوق جزا، کتابخونه گنج علم،،چاپ اول
25. جعفری نسل، حسن (1375)، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان جنس، نشر دادگستر، چاپ اول
26. حسینی نژاد، حسینقلی (1389)، مسئولیت مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول
27. خردمندی، سعید(1392)، محدود کردن مالکیت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ دوم
28. دالوند، فضل الله (1386)، تقسیم مسئولیت مدنی، انتشارات دادیار، چاپ اول
29. دهخدا، علی اکبر( 1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ، جلداول، چاپ اول
30. ———— (1385)، فرهنگ متوسط دهخدا، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سوم، چاپ اول
31. ———— (1377)، کلمه نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد نهم، چاپ دوم
32. ———— (1377)، کلمه نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران ، جلددهم، چاپ دوم
33. ———— (1377)، کلمه نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران ، جلد سیزدهم، چاپ دوم