پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه مدیریت درباره : جنگ جهانی دوم

مثل نبود پیشرفت طلبی ارضی، حقوقی و مساوات ملل مثل غالب و تسلیم، در انتخاب نحوه حکومت خود و دسترسی همه ملل به منافع اقتصادی طبیعی و بازرگانی و اختیار و خلع اسلحه بود. پس از اون اعلامیه ملل متحد و سازمانی جدید مطرح گردید. روزولت واسه سازمان بین مللی آینده عنوان قدرتهای متحد رو در نظر داشت، ولی پیشنهاد چرچیل، ملل متحد بود و چون جامعیت داشت، مورد قبول واقع شد. در اعلامیه ملل متحد، همون اصول پیمان اقیانوس اطلس مورد تاکید قرار گرفت. در اعلامیه ملل متحد، هیچ اشاره ای به ایجاد یه سازمان واسه ایجاد صلح و امنیت نشده بود، بنابر این در کنفرانس مسکو در اکتبر1943بود که چار دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین ضرورت ایجاد ساز مون بین مللی رو اعلام کردن که طبق« مساوات کلیه دول و به خاطر تامین صلح و امنیت» باشه و در کنفرانس تهران بزرگان سه کشور شوروی، آمریکا و انگلیس، مسولیت خود و کلیه دول متحد رو در ایجاد صلح دائمی و دور کردن خطر جنگ واسه نسلهای آینده اعلام کردن.
شرلیط علی :
جنگ جهانی اول
کنشا/ واکنشها:
خلع اسلحه، امنیت جهانی، صحبت و دیپلماسی، بهبود سطح زندگی جهانی
پدیده اساسی :

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

صلح جهانی
شرایط دخالتی : مجبور غرامت سنگین بر آلمان، رکود بزرگ، ظهور فاشیسم در آلمان و ایتالیا
پیامدها : موفقیتها و شکستها

 
 
شکست در جلوگیری از جنگ جهانی دوم
ایجاد سازمان بین المللی کار- بهداشت- مهاجرت – شأن قانونی زنان- جنگ با مواد مخدر– برده داری

شکل 4-1- پارادایم حاکم بر فرآیند برنامه ریزی واسه دنیا در جامعه ملل.
در اول ژانویه1944 بود که20 کشور مثل آمریکا علیه فاشسیم وارد جنگ شدن و اعلامیه ملل متحد رو امضاء کردن. در تابستون سال1944 اولین قدمها واسه ایجاد ساز مون ملل ورداشته شد. در اوت همون سال در واشنگتن طرحهای مقدماتی وزارت خارجه آمریکا که با همکاری دولتهای دیگه واسه ایجاد سازمان ملل طراحی شده بود در دست مطالعه قرار گرفت. این طرح اساسنامه سازمان ملل بود، اما هدفش ایجاد سازمانی واسه تامین صلح، همکاری و رفع مشکلات انسانی و اقتصادی بود. اصول این طرح عبارتند از:1ـ در ساز مون جدید حفظ صلح مقدم بر کلیه مسائل دیگه باشه.2ـ واسه این منظور ضمانت اجرایی مشخص برقرار شه.3ـ مسوولیت جلوگیری از جنگ به جای اینکه به چند بخش داده شه فقط به عهده شورای امنیت باشه. 4ـ مسائل مربوط به  امور داخلی کشورها از صلاحیت ساز مون خارج باشه. در فوریه1945، روزولت، استالین و چرچیل در یالتای شوروی با همدیگه ملاقات کردن. در کنفرانس یالتا بود که وظائف شورای امنیت روشن، آئین نامه اون تهیه و پنج عضو اصلیش مشخص و مقرر شد که پنج کشور(آمریکا، شوروی، بریتانیا، چین و فرانسه) از حق و تو بهره مند باشن. در این کنفرانس سه دولت تصمیم گرفتن که در25 آوریل1945 کنفرانسی رو در سان فرانسیسکوی آمریکا واسه تهیه اساسنامه سازمان ملل ترتیب دهند. به موازات ادامه جنگ، 50کشور بحث سازمان ملل رو دنبال و منشور اون رو امضا کردن. منشور سازمان ملل در24 اکتبر1945 با تصویب اکثریت دولتها، دارای اعتبار شد و به اجرا درآمد تا آوریل1946 تموم ارکان اصلی سازمان ملل ایجاد و همه شروع به کار کرده بودن. در31 ژوئیه1947 جامعه ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین اون شد. در سال 1951 محل رسمی سازمان ملل در نیویورک تعیین شد(زائری، 1387؛ ویکی پدیا، 2012). ایجاد سازمان ملل واقعا متأثر از جنگ با فاشیسم بود. هدف تأمین صلح و امنیت جهانی، خاطر اصلی ایجاد جامعه ملل و بعد تأسیس سازمان ملل است. تجربه شکست جامعه ملل و جنگ جهانی دوم بر ضرورت جنگ با فقر شدت بیشتری بخشید. فاشیسم نازیا وقتی در آلمان ریشه دوانید که کشور دچار رکودی تخریب کننده، به دلیل غرامتهای تحمیلی پس از جنگ جهانی اول بود و سقوط اقتصادی سال 1929 باعث زیاد شدن اون شد. کینز قبلا اخطار داده بود که اگه دنیا راه و روش اقتصاد آزاد رو واسه مقابله با فقر در آلمان در پیش گیرد، این ضایعاتی ترسناک به دنبال داره(شهابی، نبوی، 1390). درک تصمیم گیران اون زمان از حوادث پیش از جنگ جهانی دوم، اینطور بود که فقر باعث گسترش فاشیسم و بروز جنگ میشه بنابر این جنگ با فقر در کنار تامین امنیت و صلح جهانی کم کم جای خودشو به شکل برنامه های عمران و پیشرفت و بازسازی در برنامه ریزیهای جهانی سازمان ملل، باز کرد. چند سال بعد، هنری مورگانتائو(وزیر وقت خزانه داری آمریکا) در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس برتون ودز میگوید:”حیرانی و تلخیهای به دلیل رکود اقتصادی، پرورش دهندگان فاشیسم و آخر سر جنگ شدن”. بقیه رهبران کشورهای متفقین به ویژه در آمریکا و انگلیس هم احساس میکردند که چارچوبی چندجانبه واسه تسلط به کارا بی ثباتی رکود اقتصادی جهانی قبلی و جنگهای تجاری، مورد نیازه(برتون ودز پروجکت، 2012).
4-3- مکتب کینز :
رکود اقتصادی بزرگ، روشن کرد که در غیاب توافقهای چندجانبه و موسسات چند جانبه، سیستم اقتصادی جهانی روبروی خطر نابودی و حرکت به طرف خط مشیهای گدایی از همسایه قرار داره که باعث بی پولی و یا کم پولی میشه. بنابر این در سال 1931، اولین تلاش واسه ایجاد نظم اقتصادی بین مللی در کنفرانس اقتصاد جهانی انجام شد ولی با شکست روبرو شد. پس از اون بدبختی و بیکاری انبوه و ظهور هیتلریسم]و فاشیسم[ جنگ جهانی دوم رو پدید بیاره. این وقایع تو ذهن کینز نقش بسته بود ولی تا طرح عقیده ها خود به یه جرقه نیاز داشت. این جرقه، اعلام نظم جدید واسه دنیا تحت نظر آلمان به وسیله وزیر اقتصاد و رئیس بانک رایش آلمان و تبلیغات اونا دور و بر این مسأله بود. بنابر این کینز به فکر ارائه پیشنهاداتی جذابتر و واقعی تر واسه خنثا کردن و حمله به این تبلیغات افتاد.
اینجوری، اولین بار جنبهای اقتصادی و اجتماعی باقی موندن انسانی به وسیله لرد کینز در نوشته روشنفکرانه او در1940، مطرح گردید. جدا سازی و بررسی کینز کمه کم بر سه پایه استوار بود:1- دفاع از خط مشیهای اشتغال کامل در اقتصاد جهانی در حال گسترش.2- باور ضمنی به ضرورت اقدامی دولتی واسه جبران نقصا و جلوگیری از شکست بازار.3- اعتماد بالا العاده به موسسات جهانی جدید واسه مدیریت اقتصاد جهانی و تاکید بر اهمیت خط مشیهای ملی و بین مللی(با توجه به این نکته که اقتصادها روز به روز به هم وابسته تر میشوند).
کینز و همکارانش در یادداشتهایی معروف ابتدا دهه1940 به طرح موضوعاتی چون اتحادیه مبادلات بین مللی، سهامهای حائل جنس و برنامه های امداد و بازسازی پرداختند. کینز طبق این ایدها، به دولت رفاه اجتماعی ملی علاقه پیدا کرد. کینز به امکان پذیری و ثبات اشتغال کامل از راه هدفِ دولتیِ فعال، باور داشت. هدف او از ایجاد این موسسات جهانی، تحقق رشد همراه با اشتغال کامل بود و از آنجایی که واسه تسلط به کارا بی ثباتی و رکود در اقتصاد جهانی(طبق تجربه رکود بزرگ)، و جلوگیری از ج
نگهای تجاری، احساس نیاز به چارچوبی چندجانبه میکرد(برتون ودز پروجکت،2012)، واسه موسسات جهانی پیشنهادی خود، چار ستون رو مطرح می کرد(که در گفت و گو ها باعث ایجاد موسسات برتون ودز یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وبعدها گات، همین ایدها مطرح شدن) :
ستون اول- مدیریت پولی و پولی اقتصاد کلان جهانی: کینز یه بانک مرکزی جهانی رو پیشنهاد میکرد که وظیفه حفظ تعادل اشتغال کامل]در بازار کار[رو برعهده داشت و به همین منظور، نقدینگی لازم رو فراهم می ساخت(این پیشنهاد در گفت و گو ها برتون ودز منشأ ایجاد صندوق بین الملی پول گردید). کمک به برابری پولی کشورهایی که کسری پرداخت داشتن هم منطقی خیال میشد چون همین کشورها بودن که اشتغال خالص اضافی رو در بقیه نقاط دنیا، بوجود آورده بودن و در مقابل کشورهای دارای مازاد پرداخت، بیکاری رو به بقیه نقاط دنیا، صادر مینمودند. بنابراین کینز مالیاتی بین مللی رو خیال میکرد(برابر یه درصد از مازاد پرداخت ماهانه هر کشور) که بخشی از اون واسه تأمین کمک پولی به کشورهای دارای کسری بودجه، بخشی واسه تأمین بودجه واسه خرید جنسای مازاد(سهام حائل جنسا) و بخشی هم واسه تشویق کشورهای دارای مازاد پرداخت در جهت کاهش مازادشان با دنبال کردن خط مشیهای مناسب، صرف میشد. بر این پایه کینز خیال میکرد که پیشرفت اقتصادی جنوب باعث پیشرفت ظرفیت صادرات در شمال هم میشه و بنابراین از رسیدن به اشتغال کامل در هم شمال و هم جنوب، حمایت میشه(پرابهو،ک.اس؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). کینز ضمنا صندوقی رو مطرح میکرد که اندازه ای برابر نصف واردات هرساله دنیا، داشته باشه و البته واسه دادن کمک، شرایطی هم داشته باشه(البته در گفت و گو ها برتون ودز، طرف آمریکایی، صندوق کوچکتری(برابر یه ششم واردات هرساله جهانی) رو پیشنهاد میکرد با مقرراتی که واسه دادن کمک شل تر بود).
ستون دوم – بانک بین مللی واسه بازسازی و پیشرفت: منشأ تاریخی این ایده، صندوق بازسازی اروپا بود(ایده ای در واکنش طبیعی به ترس)که درنهایت در گفت و گو ها برتون ودز باعث پیشنهاد بانک جهانی گردید. البته وظیفه بازسازی واسه این موسسه(بر خلاف پیشنهادات یادداشتهای1942)، کمرنگتر شده بود چون طرح مارشال(که وظیفه بازسازی رو دنبال میکرد) رو به پایان بود و از طرف دیگه مدیریتی تازه با عنوان امداد و توانبخشی در سازمان ملل، ایجاد شده بود. از طرف دیگه وظیفه پیشرفت واسه این موسسه پر رنگتر شده بود چون پیشرفت واسه کشورهای فقیر بیشتر مورد تأکید بود و این کشورها در گفت و گو ها برتون ودز حضور داشتن (بیشترً کشورهای آمریکای لاتین و هم هیأتی انگلیسی- هندی مربوط به زمان گذار هند به استقلال). در یادداشتهای1942، توجه زیادی به مشکلات پیشرفت نشده بود و خیال بر این بود که اقتصاد خیلی از کشورهای درگیر به ویژه آمریکای لاتین، در طول جنگ خوب عمل می کنن چون قیمت مواد ابتدایی و خواسته واسه اونا بالا بود و به خاطر کاهش قدرت رقابت کشورهای صنعتی دشمن، حمایت از این کشورها افزایش پیدا کرد. بیشتر کشورهای دیگه دنیا سوم هم جداگونه نشده بودن و بنابر این به حمایت فوری خارجی، نیاز نداشتن. حتی برخی از کشورها مثل هند، مازاد خارجی بزرگی رو ذخیره کرده بودن و مشکل واقعا کمک به انگلیس واسه پاکسازی این لیرهای استرلینگ بود( نه کمک خارجی به هند). بر این پایه بانک جهانی بر اساس پروژه شد بی اونکه دستورکاری واسه تهیه شرایط دادن وام(در مورد خط مشیهای کلی اقتصاد کلان وام گیرندگان) داشته باشه و نه حتی دستورکاری واسه خط مشیهای طرف عرضه(یا خرد کلی) خود داشته باشه. با این حال به خاطر اثر خط مشیهای کلی و کیفیت حکمرانی بر میزان بازگشتی از پروژه ها، دادن وام در بانک جهانی، بطور غیر مستقیم درگیر شرایطی مربوط به این موارد شد. محدود کردن در دادن وام، محدودیتی جدی فکر نمیشد. خیال میشد که با توجه به کمبود سرمایه در کشورهای فقیرتر، استفاده پایانی سرمایه باید بالا باشه و ضمنا خیال میشد که باید پروژه هایی با پتانسیل و توان پنهون بالایی وجود داشته باشن که فقط منتظر طراحی، تأمین پولی و اجرا هستن.
ستون سوم- سازمان تجارت بین مللی : کینز از ثبات قیمتِ جنسای ابتدایی، دفاع میکرد بنابر این اتحادیه مبادله بین مللی و واحد پول جهانیرا پیشنهاد می کرد. استفاده این واحد پول که متوسط قیمت 30 کالای ابتدایی بود، بطور خودکار متوسط قیمت این جنسا رو اثبات میکرد بی اینکه مانع نوسان قیمتهای تک تک اونا شه. ایده اصلی، جلوگیری از سقوط قیمت جنسای ابتدایی بود که از نظر کینز، عامل تاثیرگذار در رکود بزرگ ده 1930 بود. ایده ایجاد سازمان تجارت بین مللی موردقبول وزیر خزانه داری آمریکا هم بود و در برتون ودز با قدرت تصویب شد و حضار به افتخار کینز ایستادند و او رو تشویق کردن. در گفت و گو ها هاوانا(درباره منشور این سازمان) هم این ایده مورد قبول همه قرار گرفت و تنها صحبت درباره نحوه ایجاد این سازمان واسه اثبات قیمتهای جنسای ابتدایی، ایجاد سهام حائل، تهیه موافقتنامهای جنسا و دخالت مستقیم در صورت ضرورت، باقی مونده بود. ولی این سازمان هیچوقت ساخته نشد. کنگره آمریکا در این زمان در برابر سازمان ملل و سازمانهای بین مللی، موضع مخالف گرفته بود. دوره بین مللی گرایی زمونه روزولت/ترومن، پایان پیدا کرد و دوره مک کارتی شروع شده بود. منشور سازمان تجارت بین مللی در کنگره آمریکا مطرح نشد و حتی در موردش رأی گیری هم نشد و بقیه کش
ورها هم منتظر آمریکا مونده بودن.
ستون چهارم – سیستم برنامه اعانه نرم(که بطور مستقیم به سازمان ملل در ارتباط میشد): اولین پیشنهاد واسه ایجاد بانک جهانی به وسیله وزارت خزانه داری آمریکا مطرح شد که بانکی واسه بازسازی و پیشرفت ملل متحد بود. در اون زمان بانک و صندوق بعنوان آژانسها و موسسات تخصصی سازمان ملل خیال میشدند که به وسیله مجمع عمومی و شورای اجتماعی– اقتصادی اون، قابل هدایت بودن(الان ولی به خاطر ترکیب هیأت مدیره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، دبیرکل سازمان ملل حتی مجاز به رسیدگی به جلسات هرساله صندوق و بانک نمیباشد). برنامه اعانه و کمک پیشنهادی اینجا با وام بانک جهانی(که خیلی حمایتی و هم پروژه ای بود) فرق داشت و محدود به پروژه ها نمیگردید. در عمل سازوکار و ساختار مدیریت پیشرفت اقتصادی سازمان ملل و صندوق ویژه سازمان ملل واسه پیشرفت ظاهر شدن. صندوق پیشنهادی کمکهای نرم در عمل به بانک وصل شد درحالیکه بهتر بود مستقیماً به سازمان ملل وصل شه. اما دو موهبت دلگرم کننده هم پس بوجود اومدن: برنامه پیشرفت سازمان مللو برنامه غذای جهانی. ابزارهای نرم بکار گرفته شده هم عبارتند از: کمکهای غذایی، مدیریت فنی، کودکان، زنان، هدف اجتماعی و اخیراً محیط زیست(محبوب الحق، ریچارد جولی، پاول استرتن، خدیجه الحق، 1994).
کینز بر رشد اقتصادی و اقتصاد ملی و مقایسه کشورها با هم، تمرکز داشت و هدفش تلاش واسه پر کردن شکاف نابرابری بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال پیشرفت از راه رشد اقتصادی بود. با پایان جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد، فکر از امنیت بیشتر به معنای امنیت نظامی بود و البته با درکی که از تجربه ظهور فاشیسم در اون موقع وجود داشت، نیاز به پیشرفت اقتصادی و اجتماعی هم احساس میشد. وزیر امور خارجه آمریکا در ژوئن1945در گزارش به رئیس جمهورش یادآور میشه که:”واسه صلح باید در دو جبهه جنگید. اول، جبهه امنیتی که پیروزی در اون به معنای آزادی از ترسه. دوم، جبهه اقتصادی و اجتماعی که پیروزی در اون به معنای آزاد شدن از خواهش و گداییه. پیروزی در این دو جبههه که دنیا رو از صلحی پایدار، مطمئن میسازد”(محبوب الحق، ریچارد جولی، پاول استرتن، خدیجه الحق، 1994). با اینجور نگرشهایی، نظرات اقتصادی کینز در اون زمان مقبولیت پیدا کرد. بنابر این اجماع پیشرفت کینزی در ده های1960و1970بر سازمان ملل و همکاریهای جهانی و برنامه ریزیهای جهانی کم و بیش حاکم شد (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). حتی تا سال1980، فکر سازمان ملل از پیشرفت، فرایند ای اقتصادی با هدف رساندن کشورهای فقیر به غنی و پر کردن شکاف بین این کشورها بود(جولی، امریج، ویز، 2009؛ پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب،2010). در این زمان چشم انداز آینده حداکثری یعنی رسیدن به استانداردهای کشورهای ثروتمند، در برنامه ریزیهای