پایان نامه های روانشناسی

رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات

ی ، برنامه آموزش رایانه ای درس ریاضی برنت وود است . این برنامه توسط پاتریک سوپ در انستیتوی مطالعات ریاضی علوم اجتماعی در دانشگاه استانفورد اجرا شده که حدود ۴٠٠ درس دارد که شامل شمارش اعداد ، جمع و تفریق می گردد و در آموختن ریاضی کلاس اول از آن استفاده می شود .

٣. شبیه سازی و بازی رایانه ای
شبیه سازی ها بیانگر موقعیت هایی هستند که معمولا” به لحاظ عدم امکان آموزش واقعی کنار گذاشته می شوند . متخصصان چند سالی است که بر روی کاربردهای مختلف شبیه سازی رایانه ، در ایالات متحده کار می کنند . آنها از شبیه سازی در علوم تجربی و مطالعات اجتماعی تجربه های فراوان به دست آورده اند . بعضی از این شبیه سازی ها برای غنی کردن تجربه های موجود از فعالیت ها کلاسی به کار می رود و در عین حال بعضی از شبیه سازی ها برای مواردی به کا رگرفته می شود که راه دیگری برای تجربه آنها موجود نیست . در یک برنامه به نام « استرل » از دانش آموزان می خواهند تا کنترل طاعون از طریق ترکیب عامل ضد طاعون و تزریق به گروه عقیم شده در حشرات را تجربه کنند . برنامه دیگری به نام « پاویل » با آلودگی هوا سر و کار دارد .
شبیه سازی ها و بازی ها می توانند دانش آموزان را در تصمیم گیری در لحظه های بحرانی یاری دهند و آنها امکان می یابند فرضیه ها را در شرایط انتزاعی ، امتحان نمایند . در این مورد می توان به پیش بینی توسعه اقتصادی در آینده اشاره کرد . از آنجا که تعدادی متغیرهای اقتصادی به راحتی با رایانه قابلیت محاسبه و کنترل دارند ، برای دانش آموزان این امکان وجود دارد که فرضیه های مختلف اقتصادی را بیازمایند .

۴. ذخیره سازی اطلاعات
از موارد دیگر کاربرد رایانه در آموزش ، استفاده از آن در ذخیره سازی اطلاعات است . رایانه می تواند اطلاعاتی نظیر بهره هوشی دانش آموزان ، نمرات درسی ، رتبه ها ، فعالیت های فوق برنامه و اطلاعات مفید دیگر را در خود ذخیره و نگهداری کند تا در مواقع ضروری از آنها استفاده گردد .
دانش آموزان می توانند از رایانه به عنوان دستگاهی برای حل مسائل درسی خود استفاده نمایند .

مزایای آموزش رایانه ای
جان فلد هاسن یکی از متخصصان روانشناسی تربیتی و از طرفداران رایانه در آموزش اعتقاد دارد که حداقل در چند مورد رایانه بر رسانه های دیگر برتری دارد . او این موارد را چنین ذکر می کند :

۱. حفظ و نگهداری اطلاعات در مورد عملکرد دانش آموزان قبل و یا در حال آموزش
٢. حفظ و نگهداری اطلاعات و برگرداندن به موقع آنها به دانش آموزان
٣. تهیه برنامه های کنترل شده از چند رسانه مثل فیلم ، اسلاید ، تلویزیون و تجهیزات نمایشی
۴. اطمینان دادن به معلم و یا مؤلف برای تهیه یک برنامه آموزشی
۵. ایجاد ارتباط پویا بین دانش آموز و برنامه آموزشی که از عهده اغلب رسانه های آموزشی دیگر بر نمی آید .

بسیاری از دانش ها با تکیه بر رایانه رشدی چشمگیر داشته اند . رایانه ها به رشد دانش کمک کرده اند. رشد دانش انبوهی از اطلاعات را به همراه آورده است که باید از آنها نگهداری کنیم . رایانه ها بهترین ابزارها را برای ذخیره سازی انبوه اطلاعات در اختیار دارند . شاید بگویید که اطلاعات را می توانیم در
کتاب ها ، مجله ها و . . . ثبت و نگهداری کنیم اما چند صد میلیون جلد کتاب در هر روز نیاز به مواد اولیه ای دارند که تهیه آنها از عهده تمام درخت های روی کره زمین نیز خارج است . ویژگی اصلی رایانه در زمینه ذخیره سازی اطلاعات ، حجم کم است . شما می توانید یک کتاب ۵٠٠٠ صفحه ای را در اندازه چند سانتیمتر مربع ذخیره کنید و از آن مهم تر به کمک امکانات خاصی که تنها در رایانه قابل استفاده است در عرض چند ثانیه به هر مطلبی که نیاز دارید ، دست یابید .
تحقیقات نشان داده اند که کاربرد رایانه در تمامی عرصه های آموزش در رشد خلاقیت دانش آموزان تأثیر بسزایی داشته است که دانش آموزان با بهره مندی هوشمندانه از رایانه توانسته اند روند دانش افزایی را سریع تر کرده و همگام با علم روز دنیا پیش بروند . دانش آموزان با توجه به قابل اعتماد بودن و ذخیره سازی انبوه اطلاعات می توانند استعداد و خلاقیت های نهفته خویش را به عرصه ظهور رسانده و از آن در مواقع لزوم بهره مند شوند.

زمینه های تسهیل کننده ICT در آموزش و پرورش
توسعه مهارت های رهبری ؛ از آن جهت که عدم درک رهبران آموزشی نسبت به اهداف ICT در مدرسه ، یکی ازعوامل مهم بازدارنده موفقیت برنامه به شمار می رود.
تأکید بر اهداف بلند مدت به جای پیشرفت های کوتاه مدت .
اطمینان از اینکه فعالیت های کلاسی ICT با برنامه درسی یکپارچه است .
اطمینان از این که معلمان تازه کار از توانمندی و مهارت های لازم برای استفاده از ICT در کلاس درس برخوردارند .
توسعه و تقسیم اطلاعات درباره ICT و استفاده از آن در محیط های یادگیری برای بهبود فرایند یاد دهی ـ یادگیری ، توسعه تفکر خلاق ، توسعه دانش مدیریت اثر بخش ، سواد اطلاعات ، مهارت حل مسئله و توسعه گروه های کاری و خودارزیابی .
تقویت توان یادگیرندگان برای ارزشیابی منتقدانه اطلاعات به دست آمده از اینترنت با حفظ اعتبار ، صحت ، دقت و ارتباط اطلاعات با نیازهای آنها .
توجه به این مطلب که چگونه می توان از ICT به طور مؤثرتر استفاده کرد .
حمایت و استقبال از مشارکت و ابتکارات سایر بخش های جامعه برای توسعه ICT در آموزش و پرورش .

« یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی »

فناوری اطلاعات و ارتباطات عاملی برای کاهش شکاف آموزشی
فناوری اطلاعات و ارتباطات ، موجب افزایش ظرفیت آموزش و پرورش می شود . فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت محتوای آموزشی می افزاید و آن را بیش از پیش با هدف و نیازهای گروه های ویژه سازماندهی می کند . کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه می تواند شکاف های موجود ، به ویژه در زمینه دسترسی به آموزش همگانی و اثر بخش را کاهش دهد . فناوری های نو قابلیت یکپارچه سازی نظام آموزش و پرورش ملی را به سیاستگذاران و مدیران عالی آموزش و پرورش می دهد و این امکان را فراهم می آورد که آنها بتوانند عقب ماندگی های آموزشی افراد به ویژه بزرگسالان را با خدمات کیفی آموزشی به سرعت جبران کنند .
آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات دو سویه است . از یک طرف به افزایش امکان توزیع و گسترش خدمات آموزشی بهتر برای بخش های گوناگون جامعه کمک می کند ، آموزش را کیفی تر ، انعطاف پذیرتر و متنوع می کند و قادر است برنامه های آموزشی ارزان و متناسب با تقاضای گروه های متنوع اجتماعی ارائه دهد و از طرف دیگر ، کیفیت آموزش و پرورش را متحول می کند ، رویکردهای نو به آموزش و یادگیری را رواج می دهد و تحول اساسی در نقش معلم و دانش آموز و فرایند یاددهی ـ یادگیری به وجود می آورد .

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تأثیر فراوانی بر دانش آموزان دارد . مهم ترین آنها عبارت اند از :
۱. فراهم آوردن محیطی غنی برای بروز خلاقیت دانش آموزان ؛
٢. ایجاد محیط های یادگیری نو با عوامل و منابع متفاوت ؛
٣. افزایش انگیزه دانش آموزان برای خودآموزی ؛
۴. تأکید بیشتر بر آموزش های بین رشته ای و ترویج آنها در میان دانش آموزان ؛
۵. فراهم کردن موقعیت های اجتماعی واقعی برای تمرین مسئله یابی ، حل مسئله و پژوش درباره مسائل گوناگون ؛
۶. تشویق بیشتر کار گروهی ؛
٧. افزایش توانایی لازم برای به دست آوردن دانش جدید ؛
٨. ایجاد آمادگی لازم برای مواجهه باتغییرات سریع ، پیچیده و نامشخص در محیط ؛
٩. پرورش مهرت ها و توانایی های جدید از طریق توسعه سواد فناوری ؛

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱٠. ارائه نگرش های نو برای مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی در شرایط پیچیده .
به علاوه ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، اثرهای جانبی مؤثری نیز همراه دارد . مجموعه نگرش ها و پارادایم های فکری که از این طریق می شوند ، مجموعه مبانی فرهنگی و اجتماعی جامعه را با چشم اندازهای تازه ای روبرو می کند ، سؤالات جدیدی را مطرح و چالش های تازه ای را تبیین می کند .
بنابراین به باور برخی از اندیشمندان ، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است و احتمالا” نتایج اجتماعی آن بسیار مؤثرتر و مهم تر از دستاوردهای فردی آن است که از طریق متفاوت به دست می آید .
به این ترتیب فرض مهم این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند عملا” گام های مؤثری برای کاهش شکاف آموزشی در کشورهای در حال توسعه بردارد ، به شرط آن که افراد بتوانند از مزیت های فناوری نو به منظور گسترش آموزش و افزایش کیفیت آن بهره مند شوند و از برنامه های اجرایی خودارزیابی درستی داشته باشند و پیامدهای آن را به دقت بررسی کنند . این توانایی ها ، مستلزم « آموزش و یادگیری » است و به دانش ، نگرش و مهارت های نوین نیازمند است . برای پرورش حرفه ای همه آنهایی که در این زمینه نقشی بر عهده دارند ، آموزش می تواند مهم ترین عامل تحول باشد .

۱. پژوهش و توسعه
بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش به منظور کاهش شکاف های آموزشی و خاتمه دادن به نابرابری های کمی و کیفی آموزشی در شهر و روستا ، میان زنان و مردان ، ثروتمندان و فقرا ، بزرگسالان و نوجوانان و . . . نیازمند مدل هماهنگ کننده ای است که بتواند همه کوشش ها را به نحو مؤثری مدیریت کند ؛ مدلی که گسترش آموزش های عمومی ، تنوع آموزش عالی ، توسعه آموزش غیر رسمی ، آموزش والدین ، توسعه منابع انسانی آموزش و پرورش ، پرورش حرفه ای معلمان ، بهسازی مدیران آموزشی ، تمهید مقدمات فنی و زیرساخت های فنی مخابراتی ، تأکید بر آموزش مداوم و بهبود خدمات آموزش عمومی . . . را در ارتباط با یکدیگر سازماندهی می کند .
به قول کلی سالیناز مهم ترین نیاز ، طراحی مدل های اثربخشی است که به نحو مؤثری محتوا و فرایند آموزش و روش های یادگیری را با رویکردی جدید تلفیق کنند . مدل هایی که در قالب پارادایم های سنتی با مدیریت های نظام های دیوان سالار ( بوروکراتیک ) متولی گسترش فناوری در آموزش و پرورش اند ، بیش از هر چیز خود نیازمند تحول اند . پژوهش و توسعه در راه های طی شده و ارزیابی مدل ها و برنامه های در دست اجرا ، مهم ترین وظیفه مدیران آموزشی است که به بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای کاهش نابرابری های آموزشی و افزایش خدمات متنوع آموزشی دل بسته اند .
پژوهش و توسعه در مدل های گوناگون آموزش مبتنی بر شبکه به شما توصیه می کند که فناوری انعطاف پذیر ، گسترده و سودآوری را انتخاب کنید . صرف سرمایه گذاری های کلان و یا ورود رایانه های پرقدرت همه مشکل را حل نمی کند . در برخی مواقع رادیو و در برخی مناطق تلویزیون آموزشی ممکن است اثربخش باشد . ما بیش از هر چیز نیازمند درک واقع بینانه ای از هدف بهره گیری از فناوری در مناطق گوناگون و میان گروه های گوناگون اجتماعی با نیازهای متفاوت و متنوع هستیم .
پژوهش و توسعه در نحوه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدیران کمک می کند تا به نحو مؤثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیفیت بخشی و افزایش اثربخشی برنامه های آموزشی بهره برداری کنند . تأکید بر اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در برخی مناطق یا ترغیب مدارس به استفاده از رادیو در آموزش و یا تلویزیون آموزشی جامه عمل به خود می پوشد . در برخی از کشورها تلویزیون آموزشی افراد را به فراهم آوردن مقدمات لازم برای بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات تشویق می کند و این مهم از طریق « فرایند مداوم همگرایی فناوری » پشتیبانی می شود .
کشورهایی که فاقد توجه لازم به فرایند مداوم همگرایی فناوری اند ، احتمالا” به رغم سرمایه گذاری های زیاد در عمل در بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار دشواری های زیادی خواهند شد . فراموش نکنیم که ما قبل از شبکه های جهانی اینترنت ، رایانه داشتیم ، قبل از رایانه ویدیو و تلویزیون بود و قبل از آن رادیو . ٧۴ سال طول کشید تا تعداد دارندگان تلفن به ۵٠ میلیون نفر رسید درحالی که این رقم برای رادیو ٣٨ سال ، برای رایانه ۱۶ سال و برای تلویزیون ۱٣ سال است و فقط ۴ سال طول کشید تا تعداد کاربران اینترنت به ۵٠ میلیون نفر برسد . مدیران آموزشی کشور از خود سؤال کنند چه قدر از این فناوری ها در مدارس ، کلاس های درس و برنامه های آموزشی کارکنان و معلمان استفاده می شود . چند درصد از معلمان و مدیران ما در برنامه های آموزشی خود حداقل از ابتدایی ترین فناوری آموزشی موجود در مدارس استفاده می کنند ؟
پژوهش و توسعه در مدل های گوناگون آموزش با بهره گرفتن از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدیران آموزشی کمک می کند تا نقطه های عزیمت را شناسایی کنند ، از اتلاف سرمایه ها جلوگیری کنند و مهم تر از همه ، از سرخوردگی های ناشی از نبود توانایی مؤثر بهره گیری از فناوری در فرایند آموزش و یادگیری در مدارس و کلاس های درس جلوگیری کنند .
پژوهش و توسعه در نحوه به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ، به مدیران آموزشی کمک می کند تا به دقت ، همراه سرمایه گذاری های فنی بسترسازی های فرهنگی و اجتماعی ویژه ای درسازگاری و بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم آورند و به درک عمیق و همگانی از فرایند مداوم همگرایی فناوری در جامعه آموزشی کشور کمک کنند .

٢. پرورش حرفه ای مدیران و معلمان
آشنایی ، سازگاری و بهره برداری معلمان از فناوری آموزشی ، نیازمند آموزش است . مهم تر از آموزش نحوه استفاده از این فناوری ها ، آموزش روش سازگاری این ابزارها با هدف ، برنامه ها و محتوای آموزشی است که بسیار ضرورت دارد . چنانچه معلمان از به کارگیری فناوری های آموزشی احساس رضایت کنند و از راه های گوناگون حمایت شوند که آموزش خود را به کمک فناوری های نو اثر بخش کنند ، به مهم ترین عامل اشاعه فناوری در آموزش و پرورش تبدیل خواهند شد . آموزش مدیران مدارس و معلمان ، مهم ترین برنامه اشاعه فناوری در آموزش و پرورش محسوب می شود . برنامه های آموزشی مدیران و معلمان باید به گونه ای طراحی شود که به آنها اطمینان دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات قدرت ، نفوذ و موقعیت آنها را در مدرسه ، کلاس درس و فرایند یاددهی ـ یادگیری دچار مشکل نمی کند . آنها باید مطمئن باشند که فناوری اطلاعات و ارتباطات ، جانشین معلمان نیستند بلکه حمایت کننده آنان در ارائه تدریس اثر بخش هستند .
بسیاری از مدیران آموزشی و معلمان از این که زبان های امروزی برنامه نویسی را نمی دانند و یا طراحی در شبکه جهانی اینترنت با نرم افزارهای گوناگون را تمرین نکرده اند ، نسبت به فناوری اطلاعات و ارتباطات احساس بیگانگی می کنند . برنامه های آموزشی باید به نحوی طراحی شود که سازگاری لازم میان توانایی ها و قابلیت های معلمان با فناوری اطلاعات و ارتباطات را فراهم کند . معلمان و مدیران آموزشی نباید خود را به دلیل نداشتن مهارت های فنی طراحی و برنامه نویسی در شبکه ملامت کنند و از بسیاری از امکانات و فرصت های دنیای شبکه محروم شوند . وظیفه اساسی آنها توانایی سازماندهی و ارائه محتوای آموزشی به شیوه ای است که ضمن همخوانی با اصول و مبانی یادگیری جدید ، در محیط یادگیری شبکه ای قابل اجرا باشد . البته مدیران آموزشی و معلمان برای کسب این توانایی فوق العاده مؤثر به سرعت اقدام کنند ، به علاوه ، لازم است جنبه های روانشناختی ، جامعه شناختی و تربیتی فرایند یاددهی ـ یادگیری در دنیای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دقت مورد مطالعه قرار دهند . پرورش مهارت های حرفه ای مدیران آموزشی و معلمان از طریق برنامه های آموزش ضمن خدمت به پیشرفت شغلی آنها کمک می کند و محیط شوق انگیزی برای فعالیت و اجرای برنامه های آموزشی اثربخش را فراهم می آورد . غفلت از اجرای برنامه های مؤثر پرورشی مهارت