ژانویه 20, 2021

منابع و ماخذ مقاله حقوق سازمان ملل متحد

زرادخانۀ هسته ای امریکا از ۱۲۰۰ کلاهک هسته ای در سال ۱۹۵۲ به ۱۸۷۰۰ کلاهک...

زرادخانۀ هسته ای امریکا از ۱۲۰۰ کلاهک هسته ای در سال ۱۹۵۲ به ۱۸۷۰۰ کلاهک در سال ۱۹۶۰ رسید و زرادخانۀ شوروی هم از ۵۰ کلاهک به ۱۷۰۰ کلاهک رسید. جون فاستر دالاس وزیر خارجۀ وقت امریکا دکترین هسته ای «تلافی همه جانبه» رو ارائه کرد که طبق اون امریکا از زرادخانۀ رو به رشد هسته ای خود واسه مقابله با هر حمله بر علیه خود و متحدینش حتی اگه یه حملۀ با اسلحه های معمولی باشه، استفاده می کند.
اتحاد شوروی هم به نوبۀ خود از هر فرصتی واسه به رخ کشیدن پیشرفت های نظامی خود استفاده می کرد. در شرایطی که اولین کنفرانس عمومی کشورهای عضو آژانس به ظاهر بر مبنای توافقات و صلح های اساسی بین دو بلوک حریف کار خودشو شروع کرده بود، نمایندۀ شوروی در همون اولین روزهای کنفرانس با اعلام موفقیت کشورش در پرتاب اولین فضاپیما به نام اسپوتنیک۱ به مدار زمین در تاریخ ۴ اکتبر ۱۹۵۷، جناح حریف رو متأثر ساخت. شوروی یه ماه بعد اسپوتنیک۲ رو به همراه یه سگ به مدار زمین فرستاد.
بند سوم – اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی
اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۲۳ ماده و یه ضمیمه تهیه شد. سه مادۀ اول اون به عنوان آژانس، اهداف و کارکرد اون می پردازد. مادۀ چهارم به عضویت و سه مادۀ بعدی به معرفی و توضیح وظایف هر یه از ارکان سه گانۀ آژانس می پردازد. مواد هشت الی چارده به راهکارهای اجرای کارکرد پیش بینی شده واسه آژانس اختصاص یافته و مواد پونزده الی آخر به مسائل عمومی مثل امتیازات و ایمنی ها، روابط آژانس با دیگه سازمان های بین المللی، آئین حل و فصل اختلافات و اصلاح اساسنامه، تعلیق امتیازات، تعاریف، امضا، لازم الاجرا شدن و ثبت اساسنامه در سازمان ملل متحد و آخر سر زبون معاهده اختصاص یافته. در ضمیمۀ اساسنامه هم با عنوان کمیسیون مقدماتی، به ترکیب و وظایف این کمیسیون تا لازم الاجرا شدن اساسنامه پرداخته شده.
قبل از بررسی مفاد اساسنامۀ آژانس و توضیح خلاصه ای از مواد اون، به خاطر درک بهتر ساختار اساسنامه و بخش های مختلف اون، فهرست طبقه بندی مطالب و پخش بندهای این سند به شکل زیر ارائه می شه.
مواد اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی اتمی
۱) تأسیس آژانس
۲) اهداف
۳) کارکردها
۴) عضویت
۵) کنفرانس عمومی
۶) شورای حکام
۷) کارکنان
۸) مبادلۀ اطلاعات
۹) تأمین مواد
۱۰) خدمات، لوازم و تأسیسات
۱۱) پروژه های آژانس
۱۲) پادمان های آژانس
۱۳) برگرداندن به اعضا
۱۴) تأمین پولی
۱۵) امتیازات و ایمنی ها
۱۶) رابطه با سازمان های دیگه
۱۷) حل و فصل اختلافات
۱۸) اصلاح و خروج
۱۹) تعلیق امتیازات
۲۰) تعاریف
۲۱) امضا، پذیرش و لازم الاجرا شدن
۲۲) ثبت در سازمان ملل متحد
۲۳) متون معتبر و نسخ تأیید شده
ضمیمه: کمیسیون مقدماتی
گفتار اول – عنوان، اهداف و کارکرد آژانس
همونطور که اشاره شد سه مادۀ اول به عنوان، اهداف و کارکرد آژانس اختصاص یافته. در مادۀ اول عنوان دقیق آژانس به عنوان «آژانس بین المللی انرژی اتمی» تعیین شده. در مادۀ دوم زیر عنوان اهداف اینجور اومده که آژانس به دنبال سرعت دادن و توسعۀ سهم انرژی اتمی در صلح، سلامت و خوشبختی همه جهانه. آژانس حتی الامکان اطمینان حاصل انجام میده که کمک هایی که خود ارائه می ده، یا به واسطۀ خواسته اون ارائه می شه و یا اینکه تحت نظارت و کنترل اون قرار دارن طوری که واسه جلو بردن هر گونه مقاصد نظامی باشه، مورد استفاده قرار نخواد گرفت.
مادۀ سوم اساسنامه در توضیح کارکرد آژانس به دو بخش اصلی تقسیم شده. در این ماده اختیارات آژانس در هفت بند به توضیح زیر برشمرده شده:
«۱) تشویق و مساعدت به تحقیقات و پیشرفت و کاربرد عملی انرژی اتمی واسه مقاصد صلح آمیز در سراسر دنیا و در صورت خواسته عمل به عنوان واسطۀ تضمین ارائۀ خدمات، تأمین مواد، لوازم بین اعضا و انجام هر گونه عملیات و ارائۀ هر گونه خدمات در امر تحقیقات و پیشرفت و کاربرد عملی انرژی اتمی واسه مقاصد صلح آمیز؛

۲) تدارک مواد، خدمات، لوازم و تأسیسات واسه تأمین نیازای تحقیقات، پیشرفت و استفادۀ عملی از انرژی اتمی واسه مقاصد صلح آمیز، مثل تولید الکتریسیته، با توجه مقتضی به نیازای مناطق کم تر پیشرفت یافتۀ دنیا؛
۳) تحکیم مبادلۀ اطلاعات علمی و فنی در مورد استفادۀ صلح آمیز از انرژی اتمی؛
۴) تشویق مبادلۀ آموزش دانشمندا و متخصصین در زمینۀ استفادۀ صلح آمیز از انرژی اتمی؛
۵) ایجاد و ادارۀ پادمان های طراحی شده به خاطر تضمین این که مواد، خدمات، لوازم، تأسیسات و اطلاعات ویژۀ شکافت پذیر و غیر اون که از طرف آژانس، به خواسته اون و یا تحت نظارت و کنترل اون تأمین می گردند، طوری استفاده نشوند که واسه جلو بردن مقاصد نظامی باشه؛ و اعمال پادمان ها به خواسته دور هر ترتیبات دو یا چند جانبه، یا به خواسته یه دولت نسبت به هر یه از فعالیت های اون دولت در زمینۀ انرژی اتمی؛
۶) ایجاد و تصویب معیارهای ایمنی حفاظت از سلامت و به کمه کم رساندن خطرات نسبت به جون و ثروث، با مشورت و همکاری بخش های ذیربط سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی ذیربط، و اعمال این معیارها در عملیات خود آژانس و عملیاتی که با استفاده از مواد، خدمات، لوازم، تأسیسات و اطلاعات ارائه شده به وسیله آژانس، به خواسته اون و یا تحت نظارت و کنترل اون انجام می شن؛ و اعمال این معیارها به خواسته دور ترتیبات دو یا چند جانبه یا به خواسته یه دولت نسبت به هر یه از فعالیت های اون دولت در زمینۀ انرژی اتمی؛
۷) کسب و ایجاد تأسیسات، کارخانجات و لوازم لازم واسه اجرای کارکردهای پیش بینی شده واسه آژانس هر اون وقت که تأسیسات، کارخانجات و لوازم در اختیار اون کافی نباشن و یا اینکه شرایط استفاده از اونا مناسب نباشن.»

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  40y.ir  مراجعه کنین
رشته حقوق همه گرایشا : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

در بخش دوم همین ماده و در بندهای ب، ج و د شرایط اعمال این اختیارات و صلاحیت ها به وسیله آژانس برشمرده شده. در بند ب طی پنج زیر بند ضرورت یکی بودن فعالیت های آژانس با اصول و اهداف سازمان ملل متحد واسه ارتقاء صلح و همکاری بین المللی، هم جهتی با سیاست های اون سازمان در ایجاد خلع اسلحه تحت پادمان جهانی، اعمال کنترل بر استفاده از مواد شکافت پذیر دریافتی از یا به واسطۀ آژانس، تخصیص منابع در دسترس با توجه به استفادۀ موثر و دید نیازای مناطق کم تر پیشرفت یافتۀ دنیا، گزارش دهی منظم هرساله به مجمع عمومی و در صورت ضرورت شورای امنیت و گزارش دهی موردی به شورای اقتصادی و اجتماعی و دیگه ارکان سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفته.
در بند ج اینجور اومده که آژانس به اون دسته از اعضایی که تحت شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی و یا دیگه شرایط مخالف با اساسنامه باشن، کمکی ارائه نخواد کرد. و آخر سر در بند د اینجور اشاره شده که فعالیت های آژانس برابر با مقررات اساسنامه و موافقتنامه هایی که کشورها به شکل انفرادی یا جمعی با آژانس منعقد نشون میده و با توجه مقتضی به حق حاکمیت دولت ها هستش.
اینجوری در آزمایش مفاد اولین بخش از اساسنامۀ آژانس بین المللی بر این نکته میشه دست گذاشت که هیچیک از کارکردهای نامبرده در مادۀ سوم اساسنامه به عنوان وظیفۀ آژانس تلقی نشده و در هر کدوم از هفت مورد یاد شده «آژانس از اختیار اقدام برخورداره».
گفتار دوم – اعضا و ساختار آژانس
مادۀ چار اساسنامه به موضوع عضویت در آژانس اختصاص یافته. اعضای اولیۀ آژانس اون دسته از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی اون هستن که ظرف مدت ۹۰ روز از گشایش اساسنامه واسه امضا، اقدام به امضای اون نموده و بعد اسناد تصویب اون رو هم تسلیم کنه. عضویت کشورهای جدید در آژانس به شرط اینه که خواسته عضویت کشورهای جدید و توانایی و تمایل اونا به اجرای تکالیف به دلیل عضویت در آژانس اول در شورای حکام آژانس بررسی شده و در صورت تصویب و پیشنهاد شورای حکام، کنفرانس عمومی آژانس در این مورد تصمیم گیری نشون میده. کشورهای تقاضا کننده عضویت در آژانس پس از کسب تصویب کنفرانس عمومی آژانس و تسلیم سند تصویب اساسنامه به عضویت پذیرفته می شن. به تصریح این ماده کار آژانس بر برابری اعضا مبتنیه و اعضای آژانس در هر حال از حقوق و تکالیف برابری بهره مند هستن.
اینجوری در جمعبندی شرایط عضویت کشورها در آژانس بین المللی انرژی اتمی میشه اینجور گفت که تنها شرط قابل فکر تمایل به عضویت و توانایی اجرای تکالیف به دلیل عضویت به تشخیص شورای حکامه. کشورهایی که توانایی ایشان به تصویب شورای حکام رسیده باشه واسه تأیید دوباره به کنفرانس عمومی اعضا آژانس معرفی می گردند. بر همین پایه تعداد اعضای آژانس الان به ۱۵۱ کشور بالغ می شه.
جزء اول – کنفرانس عمومی
همونطور که قبل از این هم اشاره شد مواد پنج الی هشت اساسنامه به ساختار آژانس اختصاص یافته. مادۀ پنج اساسنامه به ترکیب و صلاحیت های کنفرانس عمومی می پردازد. کنفرانس عمومی از نمایندگان همه کشورهای عضو به شکل نشست های دوره ای منظم و نشست های بالا العاده به خواسته شورای حکام و یا اکثریت اعضا ایجاد می شه. کنفرانس عمومی از صلاحیت تصمیم گیری در مورد انتخاب رئیس و هیأت رئیسه، آئین کار و بقیه موارد مربوط به انجام وظایف خود برخورداره. هر کشور عضو آژانس از یه رأی در کنفرانس عمومی برخورداره و طبق تصریح اساسنامه تصمیمات کنفرانس عمومی کمه کم در سه مورد می بایست با اکثریت دو سوم اعضای حاضر و شرکت کننده در رأی گیری به تصویب برسد. این سه مورد عبارت هستن از: (الف) بودجۀ آژانس، (ب) اصلاح اساسنامۀ آژانس و (ج) تعلیق امتیازات و حقوق به دلیل عضویت واسه عضو خطاکار طبق توصیۀ شورای حکام.
کنفرانس عمومی از صلاحیت عام بحث در مورد همه موضوعات مربوط به اساسنامه برخورداره و میتونه پیشنهاد هایی به اعضا و یا شورای حکام ارائه کنه. کنفرانس عمومی مسئول اقدام در موارد زیر هست:
«1) انتخاب اعضای شورای حکام برابر با مفاد مادۀ شش؛
2) تصویب عضویت کشورهای جدید برابر با مفاد مادۀ چار؛
3) تعلیق امتیازات و حقوق عضویت برابر با مادۀ نوزده؛
4) بررسی گزارش سالانۀ شورای حکام؛
5) تصویب بودجۀ آژانس طبق مراحل مندرج در مادۀ چارده و طبق توصیۀ شورای حکام و یا باز گرداندن اون به شورای حکام واسه بررسی پیشنهادهای کنفرانس عمومی؛