منبع پایان نامه درباره دانشجویان دختر

آرایش نمودن و خود را در دید مردان بیگانه قراردادن موجب فساد در جامعه گردد حرام است.
آیت‌ا… مبشر کاشانی معتقد است آرایش زنان در جامعه برای جلوه‌گری، خودآرایی، خودنمایی در دید نامحرم، حرام است و نیز بیرون گزاردن موی سر چه کم باشد چه زیاد جایز نیست ولی پوشیدن جوراب نازک اگر از غوزک مچ پا به بالا نباشد و مفسده‌ای نداشته باشد اشکال ندارد. اگرچه بهتر است آن را بپوشاند.
آیت‌ا… شیرازی معتقد است به جز گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین نباید دیده شود و زینت و آرایش هم نباید وجود داشته باشد. حتی انگشتر نیز نوعی زینت و آرایش به شمار می‌رود و آشکار کردن آن برای مردان بیگانه جایز نیست.
آیت‌ا… سیستانی نیز عنوان می کند که واجب است زن تمام بدن خود را به استثناء صورت و دست‌ها تا مچ از چشم نامحرم با پوشش‌هایی که خود، زینت نباشد مستور کند.
وی معتقد است پوشانیدن پشت و روی پا از نامحرم واجب بوده و زینت کردن (در حد معمول) دست‌ها تا مچ و یا آرایش ساده صورت محل اشکال است و چهره آرایش کرده باید پوشانده شود. به اعتقاد آیت‌ا… سیستانی زن نباید احتیاط لازم باید بدن و موی سر خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهد بپوشاند، و برای حجاب چادر بهتر است.
دیدگاه نسبتاً متفاوت دیگری نیز وجود دارد که البته نه از نظر یک مرجع تقلید بلکه از دیدگاه یک مجتهد عنوان می‌شود. در این دیدگاه علاوه بر اینکه سخت‌گیری‌های مراجع در آن دیده نمی‌شود جنبه الزام آور بودن حجاب برای زنان نیز به گونه‌ای متفاوت بیان گردیده است.
حجه السلام محسن کدیور معتقد است اسلام پوشش خاصی برای مرد و زن نهاده. پوشش بر دو قسمت است. یکی پوشش نگاه و صدا و دیگری پوشش اندام بدن است. پوشش نگاه و صدا در اسلام یعنی ممنوع بودن نگاه‌های هرزورها. خداوند در سوره نساء هم به مردان و هم به زنان می‌گوید که نگاهتان حریم داشته باشد.
شما مجاز نیستید به هر چیزی نگاه کنید چرا که این امر مقدم افعال بعدی است. از آن طرف هم تأکید بر خودنگهداری و حفظ ناموس می‌کند.
مسئله دوم پوشش بدن است. در اسلام سه گونه پوشش داریم: یکی پوشش حداقلی است که لازمه مکان‌هایی چون استخر است که پوشش حداقلی است. پوشش نوع دوم پوشش در نماز است. انسان وقتی می‌خواهد نماز بخواند باید حداقل لباس را به تن داشته باشد. فتوای برخی از علماء دایر بر این است که بانوان وقتی می‌خواهند نماز بخوانند چنانچه نامحرمی در محل نباشد می‌توانند بدون روسری اقامه نماز کنند. البته بانوان وقتی می‌خواهند نماز بخوانند چنانچه نامحرمی در محل نباشد می‌توانند بدون روسری اقامه نماز کنند. البته فتوای اکثر علماء این است که بانوان حتماً باید روسری برسر داشته باشند ولی در کل مهم این است که در لباس مناسب عبادت انجام پذیرد. سوم پوشش نسبت به نامحرم و یا پوشش خارج از خانه است. وقتی زن و مردم می‌خواهند وارد خیابان یا اداره شوند اسلام حریمی قرارداده با خاستگاهی اخلاقی تناسب با تکالیف دینی دارد. یعنی وجدان دینی مومن اقتضای رعایت آن را می‌کند. و آن این است که می‌گوید زن زینت خود را جز برای محارمش آشکار نکند.
در سوره احزاب اینطور ذکر شده که زنان سروروی خود را بپوشانند این زیبایی زن است و زن باید این زیبایی را در اختیار هرکسی قراردهد. و این زیبایی متعلق به کسانی است که زن آنها را مناسب می‌بیند مانند همسر و برای مردان کوچه و خیابان آنها را می‌پوشاند. این جز تکالیف زن و مرد مسلمان است.
نکته بسیار ظریفی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان این الزام اخلاقی دینی را تبدیل به الزام فقهی و یا حقوقی کرد و حتی برای کسانی که اعتقادی به این امر ندارند آن را به عنوان یک قانون قابل مجازات درآورد؟
من در این زمینه تردید دارم و معتقدم پوشش را باید به شکل آزادانه و اختیاری و تنها با پشتوانه ایمان برای زنان مسلمان قراردهیم. اگر می‌خواهیم جامعه دینی داشته باشیم نمی‌توانیم حداکثر ضوابط دینی را به قانون تبدیل کنیم.
در سوره احزاب نکته‌ای وجود دارد که می‌شود از آن استفاده کرد. وقتی خداوند به پیغمبرش می‌فرماید: ای پیامبر به زنان و دخترانت و همه بانوان مومن بگو که سرپوش‌های خود را به خود نزدیک کنند تا آزار نبینند. (آیه 59 سوره احزاب) به زبان دیگر روسری بپوشند.
تحلیل این توصیه مهم است. در واقع می‌گوید این نوع پوشش برای شناساندن زن مسلمان است. در آنا زمان بین زنان پاک و ناپاک تفاوتی از حیث ظاهر نبوده بعضی‌ها با این افراد وارد گفت‌و گو شده و روابط پنهانی برقرار می‌کردند.
آیه شریفه می‌گوید شما خود را ملبس به نشانی کنید که مورد ایذاء قرار نگیرید. البته تفسیر سنتی‌اش این است که بین زنان آزاده و برده تفاوت بوده و مردان وقتی می‌دیدند زنان برده هستند خود را مجاز می‌دیدند که آزارشان دهند. از آیه شریفه توصیه می‌کند که شما روسری‌ سرتان کنید تا بدانند شما زنان آزاده هستید.
البته من این را به قرآن نسبت نمی‌دهم چرا که زنان برده هم با فرهنگ آن روز برخوردار از حقوق انسانی بوده و کسی حق نداشته متعرض شود. منتهی در اینجا می‌خواهد بگوید مانند زنان خیابانی که الان به عنوان یک معضل درجامعه ما مطرح شده به گونه‌ای خود را نیارایید که با زنان ویژه اشتباه گرفته شوید. از این آیه و با چنین روایتی می‌توان بوی حق را استشمام کرد. به بیان دیگر پوشش یک امتیازات و این امتیاز را زن باید آزادانه اختیار کند.
حد پوشش در اسلام سالم سازی جامعه است و من به آن کاملاً معتقدم. یعنی معتقدم ضوابط اسلامی در زمینه پوشش بانوان بسیار مترقی و قابل دفاع است مشروط بر آنکه آن را با عرضیات عصر نزول مخلوط نکنیم. آن عرضیات برای دوران خودش کاملاً قابل احترام بوده ولی امروزه این عرضیات می‌تواند تغییر کند.
نتیجه گیری:
همانطور که دیدیم در تفاسیر گوناگونی که به آنها اشاره شد وهمچنین در میان آراء مراجع تقلید در پوشاندن بدن غیر از صورت و دست‌ها از مچ به پایین با اتفاق نظر وجود دارد. آنچه که در میان آنها متفاوت است موضوع پوشاندن پاها از مچ به پایین و همچنین حد استفاده از زیورآلات است، یعنی بخشی از آنچه که در قرآن به عنوان «زینت ظاهری» برای پوشاندن، استثناء شده است.
در غالب کتب تفسیر و در روایات امامان شیعه به طور صریح عنوان شده که مقصود از زینت ظاهری همان چهره و دست‌ها از مچ به پایین و پاها از مچ به پایین و همینطور جامه و لباس، سورمه، وسمه و انگشتر و خضاب و النگو و گلگونه است. و این‌ها شامل وسایل زینت بانوان در آن عصر می‌باشد.
یعنی قرآن و بعد از آن تفسیر ائمه با علم به مقتضیات زمان و همینطور فطرت و نیاز انسان‌ها به زیبایی در تعیین حد پوشش استفاده زنان را از وسایل زینت (که عنوان شد) منع نکرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد مراجع تقلیدی که دستکم آراء آنها در اینجا ذکر شد حدود حجاب را صرفاً چهره و دست‌ها از مچ به پایین تلقی می‌کنند و هرآنچه که زینت عرفی محسوب می‌شود جایز نمی‌شمرند.
همینطور دیدگاه دیگری نیز وجود داشت که حد زینت را تا آنجا مجاز می‌شمرد که بانوان با زنان ویژه و خیابانی اشتباه گرفته نشوند و البته پوششی که در قرآن آورده شده را یک الزام اخلاقی تلقی می‌کند و نه فقهی و حقوقی.
با وجود همه این آراء ما در اینجا آنچه که قرآن و تفاسیر عمده و امامان شیعه بیان کرده‌اند را به عنوان تعریف قراردادی حجاب در نظر می‌گیریم. و البته در مسیر یافتن میزان تفاوت تعریف قراردادی و تعریف تحلیلی واژه «باحجاب» میزان تفاوت تعاریف بیان شده در «قرآن ودیدگاه مفسران و امامان شیعه» بادیدگاه و آراء بیان شده از سوی مراجع تقلید بسیار قابل توجه می کند. و میزان سخت‌گیری آنان سوال برانگیز خواهد بود.
همانطور که عنوان شد در نهایت این تعریف به عنوان تعریف قراردادی در این پایان‌نامه منظور خواهد شد:
«برای زن پوشانیدن چهره و دست‌ها تا مچ‌ واجب نیست حتی آشکار بودن آرایش‌های عادی و معمولی که در این قسمت‌ها وجود دارد نظیر سورمه و خضاب که معمولاً زن از آنها خالی نیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد».

فصل پنجم
روش تحقیق
روش تحقیق:
بخشی از روشی که برای انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است «روش پیمایشی» است. و از نظر زمانی، مقطعی بوده و در سال 1385 (بهار و تابستان) انجام گرفته است.
واحد تحلیل در این روش «فرد» است و به طور کلی هنگامی که هدف تحقیق سنجش عقاید، نگرش‌ها و دیدگاه‌های افراد باشد از این شیوه استفاده خواهیم کرد.
تکنیک مسلط در این روش «پرسشنامه» است. که عبارت است از «مجموعه‌ای از پرسش‌های هدفدار که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون نظر و دیدگاه و بینش فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد.»
جامعه آماری:
جامعه آماری در این تحقیق شامل دانشجویان دختر دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی بوده است که تعداد آنها 2110 نفر می‌باشد.
حجم نمونه:

روش نمونه‌گیری:

روش نمونه‌گیری در این تحقیق روش نمونه‌گیری «خوشه‌ای متناسب» بوده است. بنابراین تعداد افراد حاضر در حجم نمونه با توجه به نسبت جمعیتی دانشجویان درهر یک از رشته‌های گوناگون دانشکده ادبیات انتخاب شده است.
روش جمع‌آوری اطلاعات:
با بهره گرفتن از پرسشنامه و با گنجاندن 27 متغیر و با بهره گرفتن از طیف لیکرت داده‌ها جمع‌آوری شدند.
شاخص سازی:
مفهوم شاخص معرف شماره‌پرسشنامه
تعریف تحلیلی واژه باحجاب به صورت نظری میزان نزدیکی تعریف افراد به تعریف اسمی تعریف 1
تعریف 2
تعریف 3
تعریف 4
تعریف 5
تعریف 6 V12.1
V12.2
V12.3
V12.4
V12.5
V12.6
تعریف تحلیلی واژه باحجاب به صورت عملی میزان نزدیکی افراد به تعریف اسمی در عمل -به نظر من چادر ملاک نیست و پوشیدگی کامل به جز چهره و دست‌ها تا مچ لازم است.
-به نظر من فرد باحجاب کسی است که دارای حجب و حیا باشد و صرفاً پوشیدگی همه بدن‌او ملاک نیست.
-اگر کسی دارای پوشش کامل باشد اما آرایش مشخصی هم داشته باشد باحجاب است.
-پوشیدن «بلوزوشلوار» با «بلوزودامن» به گونه‌ای که جلف و زننده نباشد بدون پوشش موها‌کافی‌است.
-به طور کلی آرایش از پوشش جداست و چهره آرایش شده خللی به باحجابی فرد وارد نمی‌سازد.
-به نظر من هرکسی حق دارد آن طور که دوست دارد و زیباتر دیده می‌شود آرایش و پوشش داشته باشد. V11.2

V11.4

V11.5

V11.6

V11.8

V11.10

Reliability :
جهت سنجش روایی هر یک از گونه‌ها در دو طیف لیکرت که در پرسشنامه گنجانده شده است از روش کرونباخ استفاده شده که پس از حذف گویه‌های نامناسب شاخص سازی با بهره گرفتن از دستور Compu tانجام گرفت.
Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1. V11.4 2.7819 1.4067 188.0
2. V11.5 2.8989 1.1816 188.0
3. V11.6 3.9309 1.1518 188.0
4. V11.8 3.3936 1.3342 188.0
5. V11.10 3.5213 1.4421 188.0
6. V11.2 4.1277 .7908 188.0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 20.6543 27.2969 5.2246 6

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

V11.4 17.8723 18.8820 .5264 .7728
V11.5 17.7553 18.8703 .6849 .7339
V11.6 16.7234 19.9552 .5845 .7576
V11.8 17.2606 18.4290 .6187 .7476
V11.10 17.1330 16.3405 .7613 .7063
V11.2 16.5266 25.8977 .0962 .8368

Reliability Coefficients

N of Cases = 188.0 N of Items = 6

Alpha = .7961

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1. V12.1 2.5968 1.0973 186.0
2. V12.2 2.1667 1.0548 186.0
3. V12.4 2.3602 1.1074 186.0
4. V12.5 2.7796 1.1670 186.0
5. V12.6 2.1398 1.3077 186.0

N of
Statistics for Mean Variance Std Dev Variables
SCALE 12.0430 17.4144 4.1731 5

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected
Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item
Deleted Deleted Correlation Deleted

V12.1 9.4462 12.3457 .5012 .7490
V12.2 9.8763 11.5144 .6688 .6962
V12.4 9.6828 11.6772 .5960 .7180
V12.5 9.2634 11.1464 .6296 .7050
V12.6 9.9032 12.1744 .3868 .7961

Reliability Coefficients

N of Cases = 186.0 N of Items = 5

Alpha = .7752

فصل ششم
تحلیل یک متغیری

سن
Statistics

سن
N Valid 187
Missing 3

سن

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 18 6 3.2 3.2 3.2
19 17 8.9 9.1 12.3
20 27 14.2 14.4 26.7
21 42 22.1 22.5 49.2
22 56 29.5 29.9 79.1
23 23 12.1 12.3 91.4
24 3 1.6 1.6 93.0
25 8 4.2 4.3 97.3
26 3 1.6 1.6 98.9
31 2 1.1 1.1 100.0
Total 187 98.4 100.0
Missing 99 1 .5
System 2 1.1
Total 3 1.6
Total 190 100.0

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
سن 187 18 31 21.53 1.904

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Valid N (listwise) 187

براساس جدول توزیع سنی پاسخگویان کمترین سن 18 سال و بیشترین سن 31 سال است. همینطور 2/3 درصد 18 سال ، 1/9 درصد 19 سال، 4/14 درصد 20 سال، 5/22 درصد 21 سال، 9/29 درصد 22 سال، 3/12 درصد 23 سال، 6/1 درصد 24 سال، 3/4 درصد 25 ساله، 6/1 درصد 26 سال و 1/1 درصد 31 سال سن دارند.

مقطع تحصیلی
Statistics

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
N Valid 187 186
Missing 3 4

مقطع تحصیلی

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid کارشناسی 177 93.2 94.7 94.7
ک.ارشد 10 5.3 5.3 100.0
Total 187 98.4 100.0
Missing 9 1 .5
System 2 1.1
Total 3 1.6
Total 190 100.0

2/93 درصد پاسخگویان در مقطع کارشناسی و 3/5 درصد در مقطع کارشناسی ارشد بودند.
رشته تحصیلی
رشته تحصیلی

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid علوم اجتماعی 35 18.4 18.8 18.8
تاریخ 22 11.6 11.8 30.6
جغرافی 20 10.5 10.8 41.4
عربی 21 11.1 11.3 52.7
فرانسه 19 10.0 10.2 62.9
انگلیسی 33 17.4 17.7 80.6
روسی 5 2.6 2.7 83.3
فارسی 31 16.3 16.7 100.0
Total 186 97.9 100.0
Missing 9 2 1.1
System 2 1.1
Total 4 2.1
Total 190 100.0

رشته‌های تحصیلی پاسخگویان به ترتیب زیر بوده است:
8/18 درصد علوم اجتماعی، 8/11 درصد تاریخ، 8/10 درصد جغرافیا، 3/11 درصد عربی، 2/10 درصد فرانسه، 7/17 درصد انگلیسی، 7/2 درصد روسی، 7/16 درصد فارسی.
سال ورود به دانشگاه
Statistics

سال ورود به دانشگاه
N Valid 176
Missing 14

سال ورود به