وسایل کمک آموزشی-فروش و دانلود پایان نامه

س زنگ خورد و کلاس ما به پایان رسید و از بچه ها خداحافظی کردم.

طرح درس روزانه خلاصه طرح درس روزانه درس علوم اول دبستان
هدفهای کلی درس 1: دانش آموز سال اول ابتدایی عقب مانده ذهنی با مفهوم جانوران آشنا شود.
2: دانش آموز سال اول ابتدایی عقب مانده ذهنی با تفاوتهای ظاهری جانوران از نظر شکل و اندازه آشنا شود.

3: دانش آموز با جانوران اهلی و وحشی آشنا شود.
4: دانش آموز با غذای هر یک از آنها و فایده هر یک از آنها آشنا شدند. زمان
دقیقه
هدفهای رفتاری دانش آموز سال اول ابتدایی عقب مانده ذهنی پس از اتمام فعالیتهای عملی در پایان درس بتواند:
1: چند جانور را نام ببرد.
2: با دیدن تصویر چند جانور بگوید اینها چه جانورانی هستند.
3: با دیدن تصاویر جانوران صدای آنها را تقلید کنند.
4: تفاوت جانوران از نظر شکل و اندازه را بتوانند بیان کنند.
5: چند جانور اهلی را نام ببرند.
6: چند جانور وحشی را نام ببرند.
7: غذایی که از هر یک از حیوانات بدست می آید را بتوانند نام ببرند و فایده هر یک از جانوران را بتوانند بگویند.
مواد و وسائل کمک آموزشی استفاده از اشکال پلاستیکی حیوانات، مواد غذایی مثل گوشت و شیر، پنیر و عسل، تصاویر حیوانات در کارتهای مقوایی و تصاویر غذای حیوانات
فعالیتهای قبل از شروع تدریس ایجاد ارتباط عاطفی با سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب، ایجاد انگیزه و فعال کردن دانش آموزان نسبت به درس 5
ارزشیابی تشخیصی رفتارهای ورودی پرسش از دانش آموزان درباره درس قبلی (چه کارهایی باید انجام دهیم تا سالم و قوی بمانیم؟) چه غذاهایی مقوی و برای بدن مفید هستند؟ چه فعالیتهایی به سالم ماندن بدن کمک می کنند و پرسشهایی درباره موضوع درس 10
آماده سازی
رئوس مطالب
توضیح درباره حیوانات و فایده آنها به وسیله آوردن اشکال آنها و بعضی مواد خوراکی به کلاس
5
روش ها گروه بندی، روش پرسش و پاسخ، استفاده از وسایل کمک آموزشی، روش توضیحی
ارائه درس جدید
توضیحات در مورد موضوع درس، بیان مثالهای مختلف، تعریف حیوانات وحشی و اهلی و فایده آنها

رئوس مطالب

10
روش ها روش نمایشی، توضیحی، پرسش و پاسخ
فعالیتهای تکمیلی
پاسخ به پرسش درس بیان مثالهای کتاب

رئوس مطالب

10
روش ها خلاصه گویی درس، روش توضیحی، پرسش و پاسخ
ارزشیابی پایانی ارائه تعیین تکلیف، نتیجه گیری، پرسش و پاسخ 5
امتحان علوم بچه های سال اول ابتدایی عقب مانده ذهنی به صورت شفاهی است و من برای ارزیابی میزان یادگیری آنها از درس فایده جانوران و اینکه چه کارهایی انجام دهیم تا سالم بمانیم که تدریس کرده بودم سؤالهای زیر را از هر یک از آنها پرسیدم.
1) چه کارهایی انجام دهیم تا سالم و قوی بمانیم؟
2) چند حیوان اهلی نام ببرید؟
3) گاو چه فایده ای برای ما دارد؟
4) از شیر گاو چه چیزهایی درست می شود؟
5) مرغ چه فایده ای برای ما دارد؟
6) عسل از چه حیوانی تهیه می شود؟
7) روی بدن ماهی چیست؟
8) آیا ماهی برای ما فایده دارد؟
9) غذای مرغ و گاو چیست؟
10) کدام کارها برای بدن ما مفید نیست؟
ورزش کردن- مسواک زدن-چیپس خوردن- حمام رفتن

تعداد پاسخ درست تعداد پاسخ غلط نمره
امیر امیر به سؤالهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 10 پاسخ درست داد 7 3 17
علی علی به سؤالهای 1و3و4و5و6و7و8 و 10 پاسخ درست داد 8 2 18
عادل عادل به همه سؤالها پاسخ درست داد 10 – 20
علیرضا علیرضا به سؤالهای 1و3و4و6و8و10 پاسخ درست داد. 6 4 16
نیما نیما بیش فعال بود و فقط به سؤالهای 1و4و6و10 پاسخ درست داد. 4 6 14
فرزاد فرزاد به سؤالهای 1و3و4و5و6و9و10 پاسخ درست داد. 7 3 17

نتیجه گیری بچه ها این درس را خوب یاد گرفته بودند و توانستند به بیشتر سؤالها پاسخ درست بدهند و میانگین نمرات آنها به شرح زیر است:

فصل چهارم:
درس فارسی

موضوع درس: آموزش کلمه:ﺻ ص
مقطع تحصیلی: اول ابتدایی
ساعت ورود به کلاس: 9:20 دقیقه
مدت جلسه: 45 دقیقه
تاریخ: 6/10/85
به عنوان کارورز همراه خانم آیین افروز وارد کلاس شدم. بچه ها با هم به پای معلمشان ایستادند، خانم آیین افروز بعد از سلام و احوال پرسی گفتند: بچه ها این زنگ چی داریم؟ بچه ها گفتند: فارسی
از بچه ها پرسیدند: جلسه قبل چه کلمه ای را با هم کار کردیم؟ و پای تخته کلمه تولّد را نوشت و تشدید را با رنگ قرمز نوشت، بچه ها گفتند: تشدید. آفرین بچه ها و بعد کلمه نقّاش را پای تخته با حروف چسبان، چسباند و به علی گفت: من چی نوشتم؟ علی نقّاش را درست خواند سپس از بچه ها خواستند تا درس جلسه قبل را به صورت تک تک روخوانی کنند. خانم آیین افروز ادامه دادند که امروز می خوام یک کلمه جدید که نامش (ص) است را به شما یاد بدهم خانم آیین افروز گفت که بچه ها شما وقتی می خواهید دست و بدن خود را بشویید با چی می شویند؟ عادل گفت: با صابون خانم.آفرین عادل جان بعد صابونی را روی میز گذاشت وبه بچه ها نشان داد و داستان حسنی نگو یه دسته گل را برای ایجاد انگیزه برای بچه ها تعریف کرد. خانم آفرین افروز می پرسد که بچه ها شما می توانید صابون را بنویسید؟ بچه ها می گویند نه خانم، و بعد خانم آیین افروز می گوید اول صابون را بخش کنید، صا+بون. چندبخش است؟2 بخش، حالا صدا کشی کنید. ص-آ-بون. سپس پای تخته نوشتند. ص و گفتند:
ص آخر و ﺻ غیر آخر بچه ها ﺻ غیر آخر دو تا دَست داره و دستها را پای تخته با علامت نشان داد ( ﺻ )ﺻ اگر بخواد بره بیرون باید دستش را بده به کسی دیگه یعنی به کلمه دیگر بچسبد مثل مقصد که یک دستش را به ق و یک دستش را به د داده است بچه ها مقصد یعنی جایی که ما می خواهیم به آنجا برویم یا برسیم. ص آخر یک دست دارد که اگر بخواهد دستش را به کلمه ای می دهد و اگر نخواهد نمی دهد مثل قرص.
و بعد از بچه ها خواست که پای تخته بیایند و کلمه صابون را بنویسند. در ادامه خانم آیین افروز می گویند حالا می خواهیم کلمه ای بنویسم که با ص آخر نوشته می شود. شما تا حالا قرص دیدید بچه ها گفتند بله خانم ما وقتی مریض بودیم دکتر به ما قرص می داد بخوریم که گرد بود، آفرین بچه ها و از آنها خواست که قرص را بخش کنند. بچه ها چند بخش است، آفرین یک بخش، و بعد تصاویری از صابون، صدف، صورت، قرص را به بچه ها نشان دادند.
و بعد معلم پرسید بچه ها الآن چه فصلی است و بچه ها گفتند فصل زمستان و معلم گفت آفرین بچه ها حالا همه فصل را بخش کنید، فصل. چند بخشه و بچه ها گفتند یک بخش آفرین بچه ها درست است.
و بعد خانم آیین افروز به بچه ها می گوید که بچه ها من یک دوست دارم که اسمش صدف است و فرزاد می گوید: خانم صدف تو دریا هم هست که تو دلش مروارید داره، آفرین پسرم. آفرین. حالا بیایید با هم صدف را بخش کنیم ﺻ+دف، چند بخش است؟ بچه ها همه گفتند: 2 بخش. آفرین پسرای گلم. درست است. حالا صورت را بخش کنید: صو+رت. چند بخش است، همه گفتند 2 بخش. و خانم آیین افروز گفت درسته بچه ها، آفرین و بعد آنها را تشویق کرد. سپس خانم آیین افروز از روی درس روخوانی کرد و بعد بچه ها با هم تکرار کردند:
مریم از مدرسه آمد و دست و صورت خود را با صابون شست.
مریم سرش درد می کرد و دکتر به او قرص داد.
و بعد خانم آیین افروز در دفتر بچه ها در یک صفحه کلمه صابون و در یک صفحه کلمه صورت و در صفحه دیگر کلمه قرص را نوشت تا بچه ها از روی سرمشق بنویسند.
فعالیتهای مربوط به درس و فعالیتهای تکمیلی درس:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معلم درس را به 9 مرحله تقسیم کرد:
مرحله اول: پرسش در رابطه با موضوع درس جلسه قبل (آموزش ّ)
مرحله دوم: روخوانی از روی درس جلسه قبل توسط بچه ها
مرحله سوم: ایجاد انگیزه برای شروع درس جدید
مرحله چهارم: نوشتن کلمه جدید روی تخته
مرحله پنجم: صداکشی و بخش کردن کلمات کلیدی
کتاب(قرص،صابون،صورت)
مرحله ششم: به فعالیت واداشتن بچه ها برای گفتن کلماتی که با ص شروع میشود.
مرحله هفتم: روخوانی درس توسط معلم
مرحله هشتم: روخوانی درس توسط بچه ها
مرحله نهم: دادن تکلیف به بچه ها (نوشتن سرمشق در دفتر بچه ها)

زمانی که به مراحل فعالیتهای مربوط به درس تعلق گرفت به شرح زیر است:
مرحله اول: 2 دقیقه
مرحله دوم: 6 دقیقه
مرحله سوم: 2 دقیقه
مرحله چهارم:1 دقیقه
مرحله پنجم: 3 دقیقه
مرحله ششم: 5 دقیقه
مرحله هفتم: 2 دقیقه
مرحله هشتم: 10 دقیقه
مرحله نهم: 10 دقیقه
سؤالاتی که در هر مرحله از درس توسط معلم انجام شد:
بچه ها درس جلسه قبل در مورد چی بود؟ (مرحله اول)
بچه ها می توانید از روی درس جلسه قبل بخوانید؟ (مرحله دوم)
بچه ها این چه صدایی است (ص)؟ (مرحله سوم)
طرز نوشتن کلمه جدید روی تخته (مرحله چهارم)
بچه ها صابون چند بخش است، صداکشی کنید؟ (مرحله پنجم)
بچه ها کی می تونه اسمی بگه که در آن ص باشد؟ (مرحله ششم)
بچه ها می توانید از روی درس جدید بخوانید؟ (مرحله هفتم)
ارزشیابی تکوینی دانش آموز و ارائه تکلیف (مرحله هشتم و نهم)
مهارت های معلم:
مهارت های معلم در تدریس به این صورت بود که با چهره خندان و تبسم وارد کلاس شد و با خوشرویی با بچه ها صحبت می کرد و آهسته و شمرده صحبت می کرد و از جمله هایی مانند پسر گلم استفاده می کرد و به همه بچه ها نگاه می کرد و توجهش به فرد خاصی نبود و تمام بچه ها را به اسم صدا می کرد و در صحبتهایش جای فعل و فاعل صحیح بود.
اگر بچه ها سؤال تکراری داشتند خسته نمی شد و تشویق به پرسش را در