دسته: پایان نامه ها

پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، انتقال فناوری

مشخص شده است و تعهداتی که دانشگاه در قرارداد به عهده گرفته است به همان میزان تعهد دارد. در مورد زمان قرارداد نیز این موضوع حائز اهمیت است که قرارداد در چه زمانی منعقد می شود. ممکن است قرارداد در زمانی منعقد شود که قسمت اعظمی از کار انجام شده …

پایان نامه رایگان درباره اعضای هیئت علمی، حقوق آمریکا، حق ثبت اختراع، مالکیت فکری

بهره ورداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام موافقت اون رو جذب کند. در حقوق ایران قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان1348 در مورد اثر پدیدآمده به وسیله پدیدآورنده ای که در استخدام دیگریه، حکم صریحی نداره، اما ماده 13 این قانون در مورد اثرهای سفارشی مقرر …

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، جامعه اسلامی، حقوق اقلیتا، جغرافیای سیاسی

وقتی که ذمیان به قرارداد خود احترام می نهند هیچ وقت نمی میتونن اون رو فسخ و یا تن دادن به شرایط اون سر باز زنند.مرحوم علامه حلی در تذکره الفقها ء این مطلب رو در یه عبارت کوتاهی اینجور میگه:«… عقد ذمه از طرف افراد غیر مسلمان به طور …

پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه اسلامی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر

4-2 :اهداف فرعی : 55)سؤالات تحقیق: 55-1 : سوال اصلی : 55-2 :سوالات فرعی : 56 ) فرضیه‏های تحقیق: 66-1 : فرضیه اصلی : 66-2 : فرضیه های فرعی : 67 ) روش شناسی تحقیق: 6فصل اول : کلیات و مبانی تحقیقمبحث اول : تعاریف ومفاهیم 9گفتار اول: حق و …

تحقیق درمورد فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

در این صورت جبران خسارات برعهده این افراد هستش. باب ششم – متفرقه ماده 79 – وزارت بازرگانی موظفه زمینه های مربوط به تجارت الکترونیکی رو که در اجرای این قانون مؤثر می باشن شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تهیه مقررات مربوطه …

تحقیق درمورد اسناد الکترونیکی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی

و اسناد الکترونیکی پدید آمدهه و از فناوری امضای دیجیتال به اجرا در می آید. همونطور که دیده شد روش ارسال اسناد رسمی با روش ارسال اسناد الکترونیکی مطمئن تفاوتهای خیلی داره، و ضمنا سازمان ارسال هر دو نوع اسناد باهم متفاوته. چون واسه ارسال اسناد رسمی خواهندگان باید به …

تحقیق درمورد ثبت اسناد، سند رسمی، نظام حقوقی، تجارت الکترونیک

گواهی لازم در دستورالعمل شماره CE/93/1999 مورخ 13 دسامبر 1999 مجلس و شورای اروپا پیش بینی شده. ماده 2 این دستورالعمل، دولتهای عضو رو مجاز می سازد نسبت به تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی و یا نگاهداری دفاتر موجود، طبق شرایط مندرج در دستور العمل اقدام کنن.144 بر این پایه، مصوبه …

تحقیق درمورد سند رسمی، قانون مدنی، اسناد و املاک، ثبت اسناد

آئین نامها و غیره اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارته از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل خاطر باشه»11. بنابراین تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از معنی عام سند جدا گردیده است12. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی …

تحقیق درمورد تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، سند الکترونیکی، فناوری اطلاعات

فصل اول: کلیات 1-1. بیان مسئلهدر مورد تعریف سند، وجود اون، ارکان ایجاد دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی اون، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مربوط به اونا، مطالب زیادی پیدا می شه که بیان کننده اهمیت موضوع و گسترده بودن اینه تا اونجا که …