دانلود پایان نامه مدیریت درباره : روش نظریه مبنایی

پیشرفت انسانی بعنوان بحث اساسی مطرح شد اسناد مختلفی در مورد اون جمع بیاری گردید که مهمترین اونا سیری در پیشرفت انسانی (پرابهو،ک.اس.؛ اسکات، ک.اس.؛ هامل، ج.وای؛ کلاو، اس.؛ تامپسون، ب 2010) است که به رسیدن به روش و اشباع مقولات کمک شایانی کرد ضمنا کتاب دکترین شوک: ظهور سرمایه داری فاجعه(شهابی و نبوی، 1390)، به روشن کردن تاثیرات فریدمن و ساکس بر نتیجه های برنامه های سازمان ملل یا خود این برنامه ها، کمک کردن. به هر حال مطالعه اسناد بر مبنای حساسیت نظری حاصل از کدگذاری اسناد، صورت می گرفت.
معیار5- فرضیه هایی که به روابط مفهومی(بین مقولات) مربوط میشوند، کدامند و بر چه اساسی اونا بوجود اومده ان و امتحان شده ان؟
گزارهایی که در این تحقیق به دست اومده ان متعددند و بنابر این تلاش شده تا پارادایم حاکم بر برنامه ریزی جهانی در سازمان ملل بطور چشمی نشون داده شه که باز به خاطر تعدد جزئیات درج همه اونا در پارادایم سخته و مهمترین موارد در نمودار چشمی مطرح میشوند و توضیح کامل در متن ارائه شده آمدهه. با اینحال مهمترین گزاره ای که میشه گفت اینه که پس از تاسیس سازمان ملل بحث های اساسی واسه برنامه ریزی دنیا شامل پیشرفت کینزی، کاهش ساختاری و پیشرفت انسانی میباشند. در زمان گذار از کینز به کاهش ساختاری چندین راه و روش مثل راه و روش نیازای اساسی به پیشرفت مطرح شدن. پیشرفت انسانی بقیه برنامه های سازمان ملل در مورد حقوق بشر، امنیت و صلح و محیط زیست رو هم کامل کرد ولی در عمل از زمان استفاده کاهش ساختاری، نئولیبرالیزم بر برنامه های جهانی سازمان ملل حاکمه.
معیار6- مواردی وجود داشت که فرضیه ها در تقابل با داده ها، پایدار نمانند؟ تعارضاتی مثل این چطوری توضیح داده شده ان؟ اون توضیحات چه تغییراتی در فرضیه ها بوجود آوردهه؟
بله. برخی از اسناد، فرق چشم انداز پیشرفت انسانی با اونی که در عمل اتفاق افتاده بود رو روشن نمی کردن و این نوع اختلافات باعث درک این فرق و چرایی برخی انتقادات به پیشرفت انسانی به خاطر حاکم شدن نئولیبرالیسم گردید. ضمنا در مقایسه اسناد با نظرات دکتر مسعود نیلی(طاهری، محمد؛ نوروزیان، مهدی، 1390)، فرق دیدگاههایی درباره فریدمن و نظرات اقتصادی به نظر اومد ولی بررسی قبلی رد نشد چون که نقد آراء فریدمن در تحقیق حاضر، به معنای رد کردن نظرات علمی او نبوده بلکه کارکرد غیر آکادمیک او و هم فراتحلیلهای به ظاهر آکادمیک او مورد اشاره قرار گرفتن. این نوع اختلافات در بین فرآیند بررسی و کدگذاریهای اینجور اسناد و برنامه هایی که موافقان و منتقدان زیادی دارن، خیلی اتفاق می افته که کار بررسی رو سخت می کنه.
ملاک 7- مقولات چطوری و چرا انتخاب شده ان؟ و ایجاد اینجور مجموعه ای از مقولات تدریجی بود یا یکباره؛ مشکل یا آسون؟ تصمیمات تحلیلی پایانی بر چه اساسی صورت گرفته؟
مقولات بعد از کدگذاری اسناد مختلف بدست اومدن. پس از سند اصلی(وندرمولتِ، ج.؛ 2011)، 240 معنی از کدگذاری ابتدایی بوجود اومدن که با کدگذاری باز، در 30 بحث تقسیم بندی شدن. در کدگذاری اسناد بعدی این بحث ها اصلاح و خلاصه کردن شدن تا بحث های اصلی شناسایی شن. شناسایی این مقولات کم کم و بر مبنای داده ها صورت میگرفت و هم سخت بود و هم آسون چون که بخاطر تحلیلی بودن اسناد، کدهای طبیعی شناسایی شده خود در سطح بالایی از خیال قرار داشتن و بنابر این خیال دوباره اونا سخت میشد و بنابر این فرصت غنای بیشتر دادن به تحقیق از محقق سلب میگردید. از طرف دیگه تعدد مفاهیم و بحث ها سردرگمی زیادی رو میتوانست ایجادکند که نقش تقریظها واسه گم نشدن سیر تحقیق و سرنخا، در این مرحله برجسته میشد. آسون هم بود چون انواع و اقسام داده ها در اختیار محقق قرار میگرفت که در مراجعه دوباره به اسناد به اشباع مقولات و داشتن درک درست از مقولات کمک میکرد. تصمیات تحلیلی هم طبق ایدهایی بودن که از داده ها به ذهن محقق القاء میشدند.
ب) معیارهای مربوط به مبنایی کردن تحقیق(محمدی، 1390):
ملاک 1- مفاهیم بوجود اومده ان(تولید شده ان)؟
سیر کدگذاریای ابتدایی تا باز و اساسی و انتخابی، اینجور روندی رو نشون میده. البته تلاش شده که از مفاهیم استفاده تکنیکی شه.
ملاک 2= مفاهیم بطور منظم به همدیگه مربوط ان؟
با استفاده ایده پارادایم، بحث اساسی و رابطه اونا با شرایط علی و دخالتی و واسطه و هم کنشها/واکنشها و پیامدها و زمینه مورد توجه بوده ان و حتی میشد فصل بعدی رو با ارائه پارادیم شناسایی شده و طبق توضیح اجزاء پارادایم مثل شرایط علی و… پیش برد(تصمیمی که محقق در شروع تهیه گزارش تحقیق داشت) ولی استفاده از روش، قدرت تحلیلی بیشتری رو به تحقیق می ده تا گذشته و حتی آینده برنامه ریزی واسه دنیا در سازمان ملل و هم چرایی برخی اتفاقات رو بهتر درک کنه(درحالیکه اجزاء پارادایم و ارتباطات بین اونا، در بین توضیح هر دوره وقتی در فصل بعدی مستترند، خلاصه ای از اونا در برخی از شکلهای اون فصل، تصریح شده ان).
معیار3- ارتباطهای مفهومی زیادی وجود دارن و مقولات خوب زیاد شده ان؟ و اونا غلظت مفهومی دارن؟
ار
تباطات مفهومی خیلی وجود دارن که در فصل بعدی تا جایی که امکان داشت خلاصه گردیده ان. مقولات از نظر محقق خوب زیاد شده ان و غلظت لازم رو هم دارن.
معیار4- تنوع
زیادی در درون تئوری؛ تعبیه شده؟
نظریه حاصل که به شکل روایتی در فصل بعدی بیان شده با بهره گرفتن از روش، امکان تنوع رو فراهم نمودهه و سیر تغییر پدیده برنامه ریزی واسه دنیا رو روشن نمودهه.

معیار5- شرایط وسیعتری که روی پدیده تحت مطالعه اثر میگذارد، در توضیحات منظور شده(اشاره به ماتریس شرایط)؟

دانلود پایان نامه
واسه دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،جلسه مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می تونید به سایت  77u.ir  مراجعه کنین
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایشا : صنعتی ، دولتی ، MBA ، پولی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت گسترده ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تغییر ، فناوری اطلاعات ، مدیریت علم ،هدفمند ، سیستمای اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش استفاده کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه خیلی بزرگی از مقالات و پایان نامها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از اونا به شکل رایگان و بقیه واسه فروش و دانلود درج شده ان

واقعیت اینه که استفاده ماتریس شرایط واسه پدیده ای چون برنامه ریزی جهانی واسه محقق با ابهامهای زیادی روبرو بود و اونی که در روش تحقیق نظریه مبنایی منظم، دور و بر ماتریس شرایط ارائه شده تکافوی اینجور پدیده هایی رو نمیدهد و البته چون استفاده ماتریس شرایط در این روش تحقیق، اختیاری هم است، از اون صرفنظر شد(گرچه یه مدت صرف بررسی استفاده اون گردید).
معیار6- روش منظور شده؟
بله و حتی فصل بعدی با همین ابزار تحلیلی، تحریر شده.
معیار7- یافتهای نظری معنی دارن و تا چه حدی؟
یافتهای نظری به نظر محقق و بر مبنای داده ها معنی دارن. محقق از اسناد خیلی زیادی استفاده نمودهه که بخشی از اونا و برخی از یافتها در این تحقیق، اشاره شده ان. تلاش محقق واسه داشتن حساسیت نظری و تقویت اون درزمان تحقیق و استفاده خلاقیت، باعث شد تا روش یافتن اسناد مناسب، سیر صحیحی پیدا کند و به ایجاد نظریه منجر شه. آخر باید یادآوری کرد که اگه امکان فراوونی منابع و استفاده از منابعی غیر از اسناد فراهم می گردید، ممکن بود نتایج غنی تری بدست آیند که علیرغم تلاش محقق، ممکن نگردید ولی بخاطر تعدد اسناد و اعلام نظرات افراد دلخواه در این اسناد، همونجوری که پیش بینی میشد، امکان رسیدن به نظریه فراهم شد. ضمنا گرچه تکثرگرایی مثل در ابزارهای پژوهشی، در روش نظریه مبنایی منظم مورد تاکیده ولی اکتفاء به اسناد بعنوان ابزار تحقیق در هیچیک از منابع روش تحقیق نظریه مبنایی منظم، رد نشده ان و اگه در مواردی امکان استفاده از نگاه و مصاحبه و ابزارهای دیگه وجود نداشته باشه، گریزی هم از اون نیس و عملگرایی هم اون رو پیشنهاد میکند(بعضی وقتا مرور اسناد تنها ابزار تحقیقاتی هواسه مثال هنگامیکه هدف کسب داده ها از شرکت حریف باشه یا مثل مورد گذشته نیاز به شناخت سازمانی چون سازمان ملل وجود داشته باشه درعین حالیکه نسبت به محققین ایرونی نظر مناسبی وجود نداشته باشه). مطالعه میلر روی اطلاعات منشر شده شرکتها و …در سالهای 1976 تا 1979 و بررسی رفتار ثبت شده سازمانها یا تحقیقات چندلر(1962) درباره راه حل وساختار، جزء نمونه تحقیقاتی هستن که تنها بر مرور اسناد متکی بوده ان(احمدپور داریانی، 1388).
آزمایش تحقیق با روش نظریه مبنایی، از جنبهای دیگه هم ممکنه صورت گیرد. یکی ازاین جنبها آزمایش ابزارهای جمع آوری داده ها است. همانطورکه اشاره شد، در روش تحقیق نظریه مبنایی منظم، زیادی گرایی در موارد مختلف مثل در جمع بیاری داده ها پیشنهاد شده و روایتی تحقیق رو افزایش می ده. اشاره شد که در این تحقیق تنها روش جمع آوری اطلاعات، اسناد سازمان ملل و گزارشات اون است که تعدد گزارشات سالیانه و گستردگی بانکهای اطلاعاتی سازمان ملل، وجود انواع اسناد و گزارشات درباره سازمان ملل در طول زمان و دسترسی به سخنرانیها و مصاحبهای زیاد موجود که در اون افراد تاثیرگذار در برنامه ریزیهای سازمان ملل به بیان درک خود از فرآیند و رفتار برنامه ریزی پرداخته ان، ضعف نبود استفاده از روشای دیگه جمع آوری اطلاعات رو برطرف میسازد و باتوجه به گستردگی اطلاعات و تنوع افراد گزارش دهنده، امکان افزایش غنای داده ها و زیادی گرایی(دلایل چند جانبه) فراهم میشه تا اینجوری، روایتی داخلی افزایش یابد. ضمنا به مجاز بودن اکتفاء به اسناد بعنوان تنها روش جمع آوری داده ها اشاره گردید. درنهایت، تحقق اشباع نظری بحث ها و اتفاقاً اشباع نظریه حاصل، آزمونی عملی دور و بر روا بودن اکتفاء به اسناد هستش(که در این تحقیق، بوقوع پیوست). ضمنا در این تحقیق، با ظهور ابتدایی تئوری بصورت نمودار یا با بهره گرفتن از روش روایتی، اظهارات مربوط به روابط مقولات با شرایط زمینه ای متفاوت، گسترش یافتند و درنهایت درتقابل با داده ها، روا و معتبر شدن. تکرار نظری و کلمه ای مفاهیم، بحث ها، روابط و…، علاوه بر افزایش روایتی داخلی، باعث تحقق پایایی هم میشه. بررسی موارد نقض درحین تحقیق و مقایسه با متون درانتهای تحقیق هم روایتی بیرونی رو افزایش داده(گرچه هدف اصلی بررسی موارد نقض، درک و توضیح علل فرق است).

 
 
ضمنا به راه و روش روشای کمی، میشه اشاره کرد که نظریه حاصل واسه توضیح چگونگی برنامه ریزی در سازمان ملل واسه دنیا که در فصل آینده بصورت روایتی و با بهره گرفتن از ابزار روش ارائه شده، با توجه به نظر استادان راهنما و مشاور و هم اشباع نظریه در مقایسه با متون در ارتباط که شامل نظرات متخصصان برنامه ریزی و هم متخصصان سازمان ملل است، از روایتی محتوایی و هم ظاهری برخورداره و ازآنجاییکه نظریه بدست اومده بر مبنای مطالعه اسناد برنامه ریزی سازمان ملل در بخش های مختلف و هم درطول زمان، بدست آمدهه میتواند پایایی و توانایی تکرار اون رو تایید کنه.
3-6- روشای جدا سازی و بررسی :
با وجود اینکه در روش تحقیق نظریه مبنایی، ابزارهای تحلیلی متنوعی بکار میروند(که در پیوست سه مورد اشاره قرار گرفتن) ولی روش نظریه مبنایی خود بعنوان یه روش تحلیلی با چارچوب نظری کلان حساب میشه(شیخ زاده، محمد و بقیه؛ 1390) که از جایگاه نظری یا معرفت شناسی خاصی نشأت میگیرد. در این تحقیق و بر مبنای روش انتخابی پس از کدگذاری ابتدایی داده ها، تلاش شد تا مفاهیم از راه کدگذاری باز، شناسایی و به شکل بحث ها، دسته بندی شن و بعد از بین اونا مضامین و سرنخای اصلی با ادامه کدگذاریها، شناسایی شن تا با کدگذاری اساسی، امکان شناسایی پارادایم و بحث اساسی فراهم شه و با کدگذاری انتخابی بشه رابطه بیشتری بین اجزاء پارادایم ایجاد کرد و بیان روایتی نظریه ممکن شه. در این روش کدگذاریها و روش بعنوان ابزارهای تحلیلی بکار میروند و ابزارهای تحلیلی دیگه نیزمطرحند که تفصیل این فرآیند در پیوست سه اشاره شده.
3-7- خلاصه فصل سوم:
این فصل با مبحث چرایی انتخاب روش تحقیق طبق پارادایمهای مختلف تحقیقی و هم روشای تحقیق مناسب واسه نظریه پردازی، شروع شد. بعد توضیح داده شد که چرا روش نظریه مبنایی منظم استفاده گردیده و پس از اون به توضیح گامهای این روش، روشای تحلیلی، انواع تقریظها و نمودارها بعنوان ابزار جمع آوری داده ها و… پرداخته شد و معیارهای آزمایش این روش تحقیق هم ارائه شدن.
فصل چهارم
جمع آوری و
جدا سازی بررسی داده ها

4-1- مقدمه:
در این فصل نظریه حاصل از فرآیند تحقیق ارائه میشه. همانطورکه در فصل قبل گفته شد یکی از روشای ارائه گزارش تحقیق در نظریه مبنایی منظم، استفاده از بیان روایتی یا حکایتی واسه توضیح روابط بین بحث هاس. با این بیان تلاش میشه که پارادایم حاکم بر فرآیند برنامه ریزی واسه دنیا در سازمان ملل، ارائه شه. استفاده ابزار روش در بررسی پارادایم باعث شده که بیان داستان از بدو تأسیس سازمان ملل شروع شه تا تغییراتی که در پارادایم، طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده ان و نقاط عطف مهم شناسایی شن و درک درستی از نحوه عمل سازمان ملل در امر برنامه ریزی واسه دنیا بدست آید. آخر این فصل امکان آزمایش توانایی مدل حاصل در پاسخگویی به سئوالات تحقیق و آزمایش تحقیق، فراهم میشه.
4-2- ایجاد سازمان ملل متحد :
“همه با یه هدف اینجا جمع شده ایم و اون غلبه هر چه زودتر بر فاشیسم و پیروزی در جنگیه که بر دنیا مجبور شده.”روزولت (رئیس جمهور آمریکا) در کنفرانس تهران در1943(جعفری، 1363).
جامعه ملل با امضای عهدنامه ورسای، پس از جنگ جهانی اول بوجود اومده بود. هدف جامعه ملل، خلع اسلحه، جلوگیری از جنگ بواسطه تأمین امنیت همگانی، رفع اختلاف بین کشورها از راه صحبت و دیپلماسی، و ضمنا بهبود سطح زندگی جهانی بود. گرچه ایجاد جامعه ملل، پشت خود فلسفه ای سیاسی با قدمتی صدساله رو دنبال می کرد(ویکی پدیا، 2012) و افرادی چون پرودن ایده ایجاد سازمانهایی چون جامعه ملل رو دنبال میکردند (نراقی، 1389) ولی ابتکار جامعه ملل، به وودرو ویلسون، رئیس جمهور آمریکا مربوط میشد(با اینکه آمریکا هیچوقت عضو اون نشد). جامعه ملل شامل چار بخش اساسی یعنی دبیرخانه، هیئت قانونگذاری، شورا و دادگاه دائمی بین المللی دادگستری میشد. ارگانهای فرعی این سازمان عبارت بودن از: سازمان بهداشت، سازمان بین مللی کار، هیات مرکزی دائمی مواد مخدر، کمیسیون برده داری، کمیسیون مهاجرت و کمیته ای واسه مطالعه شأن قانونی زنان. مقر رسمی این سازمان، در عمارت ملل، واقع در شهر ژنو کشور سوئیس بود. جامعه ملل موفقیتها و شکستهایی داشت. بخشی از پارادایم حاکم بر فرآیند برنامه ریزی واسه دنیا در جامعه ملل، در شکل4-1مشاهده میشه. زمانیکه این سازمان، نتونست به تموم اهداف اصلی خود برسه و سیاستهای این سازمان واسه خلع اسلحه محورهای قدرت و جلوگیری از هرگونه درگیری و جنگ در آینده، شکست خورد و جنگ جهانی دوم به راه افتاد، ملل دنیا، پس از پایان جنگ، تصمیم به انحلال این سازمان و جایگزینی سازمان ملل متحد به جای این سازمان گرفتن و پس، سازمان ملل جدید برخی از نهادهای جامعه ملل رو هم به ارث برد(ویکی پدیا، 2012). اما ایجاد سازمان ملل جدید بطور یهویی رخ نداد. در1941روزولت رئیس جمهوری آمریکا و چرچیل اول وزیر بریتانیا بر عرشه یه کشتی جنگی در اقیانوس اطلس اعلامیه ای رو امضا کردن که به پیمان آتلانتیک معروف شد. این اعلامیه شامل اصولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *