پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: تجارت الکترونیک

مفهوم خسارت در بیمه ‏ 12

تجزیه و تحلیل بازار: 13
انتخاب بازارهای هدف: 13
هیه ترکیب عناصر بازاریابی: 13
تلاشهای بازاریابی: 13
بازاریابی: 14
مفاهیم عملیاتی 15
11-جمع بندی فصل 16
فصل دوم 17
ادبیات تحقیق 17
مقدمه 18
گفتار اول – تعاریف و مفاهیم 18
تعریف برنامه ریزی 18
بازاریابی 19
هزینه ها 21
منافع 22
گفتاردوم- ویژگی‌های برنامه ریزی 26
انواع برنامه ریزی 26
برنامه‌ریزی راهبردی 27
برنامه ریزی استراتژیک 27
تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک 28
برنامه ریزی استراتژیک چگونه انجام می‌شود؟ 29
مزایای برنامه ریزی استراتژیک 29
ویژگی‌های برنامه ریزی استراتژیک 30
برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی 31
سطوح فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمانی 32
مدل های برنامه ریزی استراتژی 33
مدل میتنزبرگ 33
مدل BCG (گروه مشاوران بوستون) 33
مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) 34
مدل پروتر 36
مدل SWOT 37
مدل CMS 39
مدل برایسون 40
مدل فرآیند استراتژیک 45
مدل کارت امتیازی موزون BSC 45
دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان 45
عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت 46
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 48
بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز 51
چشم انداز: 51
ماموریت: 51
طرح کلی برنامه ریزی استراتژیک 52
فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 52
ابزار ها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک 52
تحلیل موقعیت 52
اهداف موضوعات و هدف 52
گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی 52
– بازاریابی شبکه‌ای 52
– بازاریابی هدفمند 53
ترویج تاکتیک 53
استراتژی بازاریابی 59
گفتارچهارم-استراتژی بازاریابی خدمات بیمه 65
بازاریابی ‌ارتباطات ‌ 65
تعریف ‌اهداف ‌ارتباطی ‌ 65
استفاده ‌از ‌تبلیغات ‌ 66
حضور ‌نمایشگاهی ‌ 66
خرید ‌آدرس‌ها 66

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دو انتخاب، پیش رو 70
فهمیدن و استاد شدن در این مهارت: 73
آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟ 74
دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! 75
چه چیزی در تمامی برنامه های “ایجاد و تولید تماس” های ماوجود دارد؟ 77
تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر میزان توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه است؟ 78
برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! 80
بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ 81
برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) 83
– متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس 93
گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP دربیمه 111
آمیزه بازاریابی 113
آمیزه ‌موفق ‌بازاریابی ‌ 119
ایجاد ‌تمایز ‌ 120
فروش ‌از ‌طریق ‌همه ‌کانال‌ها 120
نرم‌افزارها 120
‌جستجو در ‌اینترنت 120
تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی 120
زمان ایجاد اعتماد مشتری 122
قدرت درحال افزایش مشتریان 122
ترکیب عناصر بازاریابی 124
الف) محصول را می توان بدین گونه تعریف کرد: 124
ب) قیمت: 125
ج) توزیع (مکان): 126
د) ترفیع (ترویج و گسترش): 128
پست مستقیم، همیشه در نقطه هدف 130
گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملکرد سازمانها درسیستم الکترونیکی 131
سازمانهای کوچک و متوسط و تجارت الکترونیکی: 135
مدلهای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی 136
ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در ورود به تجارت الکترونیکی: 137

2-مدل پیشنهادی 139
-تشریح اجزاء مدل پیشنهادی: 140
3- عوامل سازمانی: 142
4- سیستم های بین سازمانی: 142
تعیین اعتبار مدل پیشنهادی 144
تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای مالی عملکرد 144
گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع 149
الف)پیشینه داخلی: 149
ب) پیشینه خارجی 150
جدول چهارچوب نظری 152
نتیجه گیری 154
فصل سوم 155
روش کار 155
مقدمه 156
-جامعه و نمونه آماری 156
نمونه های تحقیق 156
متغیرها و چارچوب نظری تحقیق 157
فرضیه های تحقیق 158
فرضیات 158
ابزار گردآوری اطلاعات 159
روش تحقیق 159
روایی: 159
قابلیت اعتماد پرسشنامه 160
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 160
فصل چهارم 161
تجزیه و تحلیل یافته ها 161
مقدمه 162
تبیین نظری و فرضیه ها: 163
رضایت مشتری 167
عملکرد و رضایت 169
الف)اطلاعات توصیفی پژوهش 169
فصل پنجم 179
بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات 179
انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه: 183
افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر (سرمایه فوت): 183
تعدیل سرمایه اندوخته بیمه عمر: 184
کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: 184
مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه: 184
پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: 184
معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از کار افتادگی: 185
بیمه بیماریهای صعب العلاج: 185
سرمایه گذاری مناسب: 185
دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: 185
دریافت وام: 186
ضمانت سودآوری: 186
میزان مشارکت مشتری در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین : 186
مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات: 187
بیمه مستمری و بازنشستگی: 187
پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین: 187
نتیجه گیری 189
پیشنهادات 192
منابع 194

فهرست اشکال
فصل دوم
شکل 1 : مقایسه بین هزینه ها و فایده ها …………………………………………………………………………… 20
شکل 2 : سیستم ارائه ارزش به مشتری ……………………………………………………………………………… 24
شکل 3 : سطوح برنامه ریزی استراتژیک سازمانی ………………………………………………………………. 32
شکل 4 …………………………………………………………………………………………………………………………. 33
شکل 5 : سهم نسبی بازار ………………………………………………………………………………………………. 34
شکل 6 : توان رقابتی ……………………………………………………………………………………………………… 35
شکل 7 …………………………………………………………………………………………………………………………. 36
شکل 8 ………………………………………………………………………………………………………………………… 37
شکل 9 …………………………………………………………………………………………………………………………. 38
شکل 10 ……………………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل11 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
شکل 12 : چهارچوب کارت اعتباری ……………………………………………………………………………….. 47
شکل 13 ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
شکل 14 : مراحل رشد اینترنت ……………………………………………………………………………………….. 132
شکل 15 : یک مدل اتخاذی تکنولوژی نوعی با رویکرد عاملی …………………………………………….. 138
شکل 16 : مدل پیشنهادی برای ورود سازمان های کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی …….. 139
شکل 17 : مراحل تبیین شاخص ها …………………………………………………………………………………. 140
جدول (2-1)رده بندی سازمانهای کوچک و متوسط………………………………………………………….. 133
جدول(2- 2 ) پیش بینی حجم معاملات در تجارت الکترونیکی…………………………………………. 135
جدول (2-3) تحلیل آماری هر یک از عوامل مورد بررسی در انواع مطالعات صورت گرفته…. 136
جدول (2- 4 )شاخص های مربوط به الزامات فنی……………………………………………………………. 141
جدول (2-5 ) مولفه های مرتبط با عوامل سازمانی……………………………………………………………. 142
جدول (2- 6 ) مولفه های مربوط به سیستم های بین سازمانی…………………………………………… 142
جدول (2-7) شاخص های مرتبط با مولفه های عملکرد…………………………………………………… 143
جدول (2-8)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مالی……………………………………… 145
جدول (2-9)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته کاربر…………………………………….. 146
جدول (2-10)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته فرآیند…………………………………. 147
جدول (2-11)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته رشد و یادگیری…………………… 148
جدول(4-1)میزان فراوانی و در صد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت…………………………………….. 170
جدول(4-2) میزان فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار………………………………………………………….. 171
جدول(4-3)میزان فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات…………………………………………………. 173
جدول(4-4) آزمون رگرسیون…………………………………………………………………………………………… 176
جدول(4-5) آزمون فرض اول………………………………………………………………………………………….. 176
جدول(4-6) آزمون فرض دوم…………………………………………………………………………………………. 176
جدول(4-7)آزمون فرض سوم………………………………………………………………………………………….. 177
جدول(4-8)آزمون فرض چهارم……………………………………………………………………………………….. 177
جدول(4-9)آزمون فرض پنجم…………………………………………………………………………………………. 177
جدول(4-10)میانگین رتبه به دست آمده برای متغیرها…………………………………………………………. 178
فهرست نمودار ها
نمودار(4-1)میزان فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت……………………………………………………………… 170
نمودار(4-2)میزان درصد فراوانی نمونه ها از نظر جنسیت……………………………………………………. 171
نمودار(4-3) فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…………………………………………………………………… 172
نمودار(4-4) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سابقه کار…………………………………………………………. 172
نمودار(4-5)میزان مقایسه فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………….. 173
نمودار(4-6) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………….. 174
نمودار(4-7) درصد فراوانی نمونه ها از نظر سطح تحصیلات……………………………………………….. 175
چکیده
میل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می شود. در حقیقت آنچه بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان است ازاینرو برنامه‌ریزی را از جنبه‌های مختلف دسته‌بندی کرده‌اند: برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه‌ای و عمومی دسته‌بندی می‌شوند.
برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه‌ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میا
ن و بلند مدت دسته‌بندی نموده‌اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه‌ریزی استراتژیک شناخته می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می‌گذارد.بنابراین نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و از این رو مفهوم بیمه معنا می شود.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است.که در آن برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان و به طور خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی بیمه می باشد.که در این تحقیق به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماری،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان است .که تعداد 45نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.
ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده است.
در این تحقیق بررسی 5فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجهیافته های نظری وآماری نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیزنشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی قابل توجهی وجود دارد. در یک جمع بندی می توان گفت